Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odliczenie wydatków na zakup kasy rejestrującej

Kasy rejestrujące

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 31.12.2001 r. Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że: Zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 151, poz. 1711) odliczenia ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej mogą dokonać podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie nie później niż w obowiązującym ich terminie, przy ...

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydatkowane na zakup dwóch kas fiskalnych zgłoszonych terminowo w wysokości 50% wartości netto ich ceny zakupu nie więcej niż 2.500 zł.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Dnia 25 listopada 2003 r. Pełnomocnik podatniczki zwrócił się d ...

Czy Spółka ma prawo skorzystania z ulgi z tytułu zakupu trzech kas fiskalnych, w sytuacji gdy z dniem 23.12.2003r. planowała rozpocząć ewidencję obrotów przy użyciu dwóch kas fiskalnych, natomiast 24.12.2003r. na trzeciej kasie? Dwie kasy zostały ufiskalnione 22.12.2003r., natomiast trzecia kasa 24.12.2003r. Spółka nie miała jeszcze obowiązku instalowania kas fiskalnych.

Na mocy art. 29 ust 2b ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, podatnicy którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących, zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50% jej ceny zaku ...

Czy niezbędny jest zakup jednocześnie dwóch kas rejestrujących , by odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowaną na zakup kas w przypadku zgłoszenia do rejestracji dwóch kas rejestrujących, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania.

Zgodnie z art. 29 ust. 2b ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjono-w ...

Czy błędne ufiskalnienie kasy rejestrującej tj. błędnie wprowadzony NIP i ufiskalnienie kasy jak dla podatnika zwolnionego od podatku od towarów i usług, pozbawiło Podatnika prawa do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrujące?

W związku z pisemną informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 stycznia 2004 r., nr I-PP/441-1-1/04/MC o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzieloną na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 16 grudnia 2003 r., uzupełnione pismem z dnia 29 grudnia 2003 r., ...

Czy przysługuje prawo do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej w przypadku, gdy zakup spowodowany jest koniecznością wymiany wyeksploatowanej już kasy?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek podatnika o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii prawa do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej w przypadku, gdy zakup spowodowany jest koniecznością wymiany wyeksploatowanej już kas ...

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej w przypadku zgłoszenia zakupu kilku kas po dniu rozpoczęcia ewidencjonowania?

Zgodnie z art. 29 ust. 2 b ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 25.03.2002 r. podatnicy, którzy rozpoczęli w obowiązujących ich terminach ewidencję obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących mogli odliczyć od podatku od towarów i usług kwotę wydatkowaną na zakup k ...

Czy można dokonać rejestracji kasy fiskalnej w sytuacji gdy została zakupiona od innego podatnika który zaprzestał jej używania? Czy przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego od zakupionej nowej pamięci fiskalnej?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pisemne zapytanie z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje: Kryteria i warunki techniczne jakie musi spełniać kasa r ...

dotyczy prawa do odliczenia od podatku należnego VAT kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.02.2004 r., które wpłynęło do tutejszego organu w dniu 20.02.2004 r. o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia: Spółka była zobowiązana do instalacji kas fiskalny ...

Czy podatnik może dokonać odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup drugiej kasy rejestrującej w wysokości 50% jej ceny zakupu zgłoszonej na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 23.03.2004r. (wpł. 05.04.2004r.) informuje: Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm. - obowiązującej do dnia 30. ...

Generowanie strony w 5 ms