Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: oględziny

Czy podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym usługi rzeczoznawstwa, oględzin i wyceny szkody, wykonywane poza terytorium RP przez podmiot zagraniczny, na rzecz Podatnika mającego siedzibę w Polsce?

Stosownie do przepisów art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 21 ust. 1 ww. ustawy o podatku do ...

Czy podatnik, który uzyskał pozwolenie na budowę w roku 2001 może w kolejnych latach dokonywać odliczeń od podatku wydatków na budowę budynku mieszkalnego, gdy samo prowadzenie robót budowlanych miało miejsce w latach 2002 i 2003, Czy pracownik organu podatkowego może żądać przedstawienia dokumentów związanych z prowadzoną budową budynku mieszkalnego oraz dokonywać oględzin tego budynku.

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 06.08.2004 r. w sprawie: możliwości dokonywania odliczeń od podatku wydatków na budowę budynku mieszkalnego gdy pozwolenie na budowę uzyskano w 2001 r. natomiast samo prowadzenie robót budowlanych miało miejsce w latach 2002 i 2003, uprawnień organu po ...

1.Czy Spółka powinna rozpoznać odpowiednio alokowane koszty licencji oraz wdrożenia ZSI jako kosztu bieżące czy też powinny one stanowić podstawę amortyzacji WNIP w postaci ZSI? 2.W którym momencie Spółka powinna wprowadzić System do rejestru WNIP (oraz rozpocząć dokonywanie podatkowych odpisów amortyzacyjnych? 3.Co będzie stanowić wartość początkową WNIP, a zarazem podstawę odpisów amortyzacyjnych w Spółce z tytułu prawa do użytkowania Systemu X?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 78 ms