Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pomoce dydaktyczne

Jaką stawką podatku od towarów i usług powinna być opodatkowana sprzedaż na rzecz szkoły specjalistycznego sprzętu pomiarowego, np. mierniki, oscyloskopy, generatory, zasilacze, amperomierze, itp. wykorzystywanego wyłącznie do celów dydaktycznych jako pomoce naukowe?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 24.04.2004r. (data wpływu 23.04.2004r.),będące prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług specjalistycznego sprzętu pomiarowego, stosownie do swojej właś ...

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować przy sprzedaży fletów szkolnych o symbolu PKWiU 36.63.74-00.19 ?

Na podstawie: art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Widzew w odpowiedzi na pismo Jednostki z dn. 19.05.2004r. (bez znaku, data wpływu: 27.05.2004r.), dotyczące: określenia prawidłowości stawki VAT dla towarów - flety szkolne o symbolu PKWiU 36.63.74-00.19 , informuje, iż: Sprzedaż, według stawki 7% ...

Podatnik zapytuje jaką stawką podatku od towarów i usług są opodatkowane opisane powyżej czynności. Podatnik klasyfikuje swoją działalność wg SWW pod symbolem 2880 oraz ex 3663740.

Stan faktyczny Podatnik prowadzi zamknięty, jednoosobowy warsztat – pracownię fotograficzną, zajmującą się produkcją pomocy dydaktycznych służących do celów pokazowych lub jako wystawki stałe w szkołach, np. poczet królów polskich, ilustracje hymnu narodowego, tablice gramatyczne, fizyczne itp. Działalność Podatnika opiera się wyłącznie na współpracy ze szkołami, a produkowane pomoce dydaktyczne n ...

Czy organizacja międzynarodowa UN Relief Works Agency for Palestinian Refugees In the Near East, tj. Agencji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) jest zwolniona z opodatkowania, więc na Banku wypłacającym należności z tytułów z art. 21 nie ciążą obowiązki płatnika poboru zryczałtowanego podatku?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej ...

W sprawie obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od wydatków wykorzystywanych do wykonywania czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 §1, art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 , poz.60 ze zm.) w związku z wnioskiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w .......... z dnia 29.09.2006r. (02.10.2006r. - data wpływu do tutejszego organu podatkowego) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania pra ...

Generowanie strony w 31 ms