Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: orkiestra

Czy darowizna przekazana na rzecz Stowarzyszenia "Młodzieżowa Orkiestra Dęta", nie mającego aktualnie statusu organizacji pożytku publicznego może być odliczona od dochodu?

Pismo niniejsze stanowi informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Pismem z dnia 29 lutego 2004 r. Spółka zwr ...

Orkiestra Symfoniczna na koncerty zaprasza przedstawicieli programu założycielskiego, radnych i inne osoby, wręczając im zaproszenia. 1) Czy w świetle ustawy VAT nieodpłatne wydawanie zaproszeń rodzi obowiązek wystawienia faktury VAT wewnętrznej z naliczonym podatkiem oraz na jakiej podstawie dokonać wyceny zaproszeń? 2) Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy na koniec roku dostarczyć do Urzędu Skarbowego listę osób zaproszonych oraz czy należy wystawić odpowiednią informację?

Odpowiedź w zakresie podatku VAT Zakres czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT został wymieniony w art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Wśród nich znajduje się odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast o tym, czy nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu, przesądza art. 8 ustaw ...

Czy podmiot otrzymujący dotację podmiotową i prowadzący wyłącznie sprzedaż opodatkowaną jest obowiązany do stosowania rozliczeń podatku naliczonego proporcją, o której mowa w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Prądnik, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 marca 2005 r. (data wpływu 11 marca 2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług s ...

Czy możliwe jest zastosowanie kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% z tyt. korzystania przez twórcę z praw autorskich do części wynagrodzenia odpowiadającej 80% czasu pracy członka orkiestry wojskowej?

Jednostka Wojskowa zwróciła się jako płatnik do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się po-stępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, kontrola skarbowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zapytanie dotyczyło kwestii zastosowania kosztów uzyskania przychodów w wysokości ...

Według jakiej stawki należy opodatkować świadczone przez Dom Kultury usługi polegające na organizacji programów artystycznych oraz koncertów kapel i orkiestr, przy wstępie na które nie są pobierane żadne opłaty.

W dniu 27.12.2006r. wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem według jakiej stawki należy opodatkować świadczone przez Dom Kultury usługi polegające na organizacji programów artystycznych oraz koncertów kapel i orkiestr, przy wstępie na które nie są pobierane żadne opłaty. Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, iż Dom Kultury świadczy usługi polegające na organizowaniu programó ...

Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na funkcjonowanie orkiestry górniczej oraz chóru, stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy wnioskodawcy przysługują 50% koszty uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy wnioskodawcy przysługują 50% koszty uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy wnioskodawcy przysługują 50% koszty uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy wnioskodawcy przysługują 50% koszty uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 14 ms