Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rada osiedla

Czy kwoty kosztów uczestnictwa członkom za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Rady Osiedla podlegają zwolnieniom zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

W odpowiedzi na pismo z dn. 19.02.2004r. (uzupełnione w dn. 16.03.2004r.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie działając na podstawie art. 14a ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, że zgodnie z art. 13 pkt. 7 ustawy z dn. 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze z ...

Czy wypłaty diet i wynagrodzeń przewodniczącemu i członkom Rady Osiedlany należy opodatkować tak jak przychody, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 01 kwietnia 2004r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.),uprzejmie informuję. Jak wynika z opisu stanu faktycznego Płatnik dokonuje wypłat diet i wynagrodzeń przewodniczącemu i członkom ...

Czy otrzymane należności za udział w obradach Rady Osiedla nazwane "dietą" są przychodem w rozumieniu art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika: Pan (...) jest członkiem Rady Osiedla spółdzielni mieszkaniowej. Rada Osiedla jest organem doradczym, nie podejmującym żadnych wiążących decyzji, które miałyby charakter stanowiący. Pan (...) otrzymuje dietę w wysokości średnio 80 zł miesięcznie, płatną w przypadku udziału w obradach Rady Osiedla. Przedmiotem wniosku jest zapytanie, czy przychód z tytu ...

Czy wynagrodzenia wypłacane za udział w posiedzeniach Rad Osiedli i jej komisji mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – art. 16 ust. 1 pkt 38a?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

1) Czy dochód podatkowy, korzystający ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.), powiększony o wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów – zarachowane, a nie wypłacone wynagrodzenia, zarachowane, a nie opłacone składki ZUS, wydatki na szkolenia organów samorządowych (Rady Osiedli, Rady Nadzorczej), zakup artykułów spożywczych (kawy, herbaty, napojów) na posiedzenia organów samorządowych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż w całości jest przeznaczony na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi? 2) Czy w sytuacji, kiedy Spółdzielnia osiąga stratę (koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów) za okres sprawozdawczy na gospodarce zasobami mieszkaniowymi, powinna płacić podatek od wydatków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji, które zostały przyporządkowane do działalności w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

1. Czy należy pobierać zaliczkę na podatek dochodowy pomniejszając kwotę przychodu o koszty uzyskania, czy należy zastosować zryczałtowany podatek obowiązujący od stycznia 2009 r. zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a updof? 2. Co zrobić w przypadku jeżeli kilka osób z rady jest jednocześnie pracownikami Spółdzielni?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy otrzymane wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej będących jednocześnie członkami Rady Osiedlowej jest przychodem w rozumieniu art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy w świetle nowelizacji przepisów art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Osiedla członków Rady Nadzorczej będących jednocześnie członkami Rady Osiedlowej stanowi inny tytuł opodatkowania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Czy otrzymane wynagrodzenie członków Rady Osiedlowej jest przychodem w rozumieniu art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z powyższym wnioskodawca ma obowiązek pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy po zakończeniu roku 2009 wnioskodawca powinien wystawić PIT-11 dla każdego członka Rady Osiedla?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Opodatkowanie należności wypłacanych członkom rady nadzorczej i rady osiedla.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mi ...


Generowanie strony w 55 ms