Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prawo ogólne (lex generalis)


Pytanie podatnika dotyczy: sposobu rozliczania podatku od towarów i usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej i podległe tej jednostce Administacje Domów Mieszkalnych.

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Pani ... z dnia 17 marca 2007r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 06 marca 2007r., Nr PP/443-14/07 w przedmiocie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze: - odmawia zmiany zaska ...

Generowanie strony w 5 ms