Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: statystyka

Zapytanie w przedmiocie stawki podatku oraz sposobu dokumentowania na fakturze usług polegających na sporządzaniu biznesplanów dla rolników.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.02.2004 r. /bez znaku/ w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuję: Na gruncie przepisów prawa podatkowego przedstawione w piśmie zagadnienie znajduje swoje uregulowanie prawne w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akc ...

Jaką zastosować stawkę podatku VAT po dniu 01.05.2004r. do sprzedaży odpadów rzeźnych używanych do karmienia zwierząt. Odpady są poddawane przez Podatnika wstępnej obróbce oraz suszeniu, a następnie pakowane i sprzedawane.

Zgodnie z 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54 poz.535) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (tj. od 01.05.2004r.) do dnia 30 kwietnia 2008r. stosuje się stawkę w wysokości 3 % w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5 ww. ustawy, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załą ...


Odpłatne udostępnianie przez Urząd Statystyczny wydawnictw statystycznych, w ramach działalności statutowej a podatek VAT.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 oraz art. 216 - 218 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.) po ponownym rozpatrzeniu wniosku Urzędu Statystycznego z dnia 22-07-2005 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatk ...


Generowanie strony w 3 ms