Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pieniądze

Czy dokument elektroniczny może być uznany jako potwierdzenie dokonania darowizny np. na szkołę, kościół?

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.04.2004 r. w sprawie udzielania informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego sprawie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzezinach, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zmianami) wyjaśnia: Stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od ...

Czy działalność Spółki polegająca na produkcji i dostawie banknotów i innych papierów wartościowych, podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedmiotem działalności Spółki jest wytwarzanie i sprzedaż wyrobów poligraficznych, posiadających symbol PKWiU 22.22.11, tj: znaczków pocztowych i skarbowych, papieru z wytłoczonym znakiem, formularzy i blankietów czekowych, bankontów, akcji i obligacji. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. ...

Konieczność opodatkowania udzielonych stałym kontrahentom premii pieniężnych za terminowe i szybkie regulowanie neleżności pieniężnych oraz interpretacja pojęcia przekazania towaru w przypadku gdy podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego.

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08. 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na pismo Waszej Spółki z dnia 2004.05.06 (data wpływu do tutejszego urzędu 2004.05.07 ) w sprawie udzielenia informacji na temat: konieczności opodatkowania premii pieniężnych przyznawanych przez Wasze przedsiębiorstwo stałym kont ...

Czy podlegają opodatkowaniu dochody uzyskane z tytułu: równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, odprawy emerytalne i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy oraz zapomogi pieniężne wynikające z ustawy z dn. 24.08.1991 o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. nr 88 poz. 400 z póżn. zm.).

W odpowiedzi na zapytania otrzymane w dniu 11 i 26 maja 2004 r.w sprawie sposobu opodatkowania wypłat należnych świadczeń pieniężnych wynikających z art. 78 i 98 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U Nr 88 poz. 400 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ...

Czy darowizny pieniężne są opodatkowane ?

W odpowiedzi na zapytanie Stowarzyszenia z dnia 30.06.2004 r., zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach uprzejmie informuje, iż katalog czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług został zamieszczony w art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (D ...

Dotyczy premii pieniężnej.

Podatnik w ramach współpracy handlowej podpisał umowy z głównymi dostawcami w ramach których otrzymuje premie pieniężne z tytułu osiągnięcia określonego poziomu zakupów w danym miesiącu. Dostawcy w tym przypadku hurtownie farmaceutyczne zobowiązują się do wypłaty premii pieniężnej podatnikowi w wysokości 10%, jeżeli podatnik dokona w danym miesiącu zakupów na kwotę 100.000,00 zł. Po dokonaniu obli ...

opodatkowanie podatkiem od towarów i usług premii pieniężnej przyznawanej przez dostawców leków za współpracę

Działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 2004.07.05 w sprawie udzielenia odpowiedzi na temat:opodatkowania podatkiem od towarów i usług premii pieniężnej przyznawanej przez dostawców leków za współpracę, informuje co następuje: Z przesłanego przez Panią p ...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług premii pieniężnej przyznawanej przez dostawców leków.

Działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na pismo z dnia 2004.07.05 (data wpływu 2004.07.06) w sprawie udzielenia odpowiedzi na temat: opodatkowania podatkiem od towarów i usług premii pieniężnej przyznawanej przez dostawców leków za współpracę, informuje co następuje: Z prze ...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług premii pieniężnej przyznawanej przez dostawców leków za współpracę.

Działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na pismo z dnia 2004.07.12 w sprawie udzielenia odpowiedzi na temat:opodatkowania podatkiem od towarów i usług premii pieniężnej przyznawanej przez dostawców leków za współpracę, informuje co następuje: Z przesłanego pisma wynika, iż z ...

Czy wypłacany funkcjonariuszowi równoważnik pieniężny za brak kwatery jest zwolniony zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 77 updf?

Na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 11.10.2004 r. uprzejmie wyjaśnia: Z pisma skierowanego do tut. organu podatkowego wynika, że stosownie do § 12-15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18.05.2004 r. w sprawie świadczeń związanych z przeniesien ...

Generowanie strony w 22 ms