Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: instruktorzy

Dotyczy możliwości uzyskania ulgi w podatku dochodowym z tytułu wyszkolenia ucznia przez męża w przypadku, gdy Pani będzie osobą szkolącą.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy odpowiadając na pytanie zawarte w piśmie z dnia 13 stycznia 2004 r., działając zgodnie z przepisami art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) - uprzejmie wyjaśnia. Z treści pisma wynika, iż mąż Pani prowadzi działalność gospodarczą, nie posiada pełnych kwalifikacji niezbędnych do szkole ...

Czy prowadzenie szkoleń dla instruktorów tańca (PKWiU 80.42.20-00.00) jest zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług ?

W dniu 07.04.2005 r. podatnik złożył wniosek, dotyczący udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług prowadzenia szkoleń dla instruktorów tańca. Zgodnie z opinią wyrażoną przez Urząd Statystyczny w Łodzi - Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych powyższe usługi zostały zakwalifikowane do gru ...

Dotyczy:1) określenia wysokości stawki podatku VAT na roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu. 2) określenia wysokości stawki podatku VAT na usługi w zakresie szkolenia w różnych dziedzinach sportu - nauka jazdy konnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pod nadzorem instruktora P K W i U 92.62.13-00.20

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm. ) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich udzieloną pismem z dnia 25.05.2004 r. nr PP /443-14/ 04 na zapytanie podatnika z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie: 1) określenia wysokości stawki podatku VAT na roboty związan ...

Czy uzyskiwane przychody w ramach świadczenia usług przez szkołę nauki jazdy samochodowej mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Pismem z dnia 13.01.2005r. ( złożone dnia 17.01.2005r. ) zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie , przedstawiając następujący stan faktyczny:Zamierzając rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia szk ...

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować w odniesieniu do usług instruktorów tańca?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 29.11.2005 r. (data wpływu 30.11.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie stawki podatku od towarów i usług stwierdzam, że stanowisko przedstawio ...

Pytanie dotyczy stawki podatku VAT przy świadczeniu usług związanych z działalnością instruktorów tańca.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 31.07.2006 r. (data wpływu 09.08.2006 r.), uzupełnionego w dniu 06.11.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie stawki podatku od towarów i usług p ...

- dotyczy usług instruktorów tańca (PKWiU 92.34.12) i usług organizowania turniejów tańca towarzyskiego (PKWiU 92.34.13)

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 4 kwietnia 2006r., znak: USIV/I/443-3/06 w części dotyczącej udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedm ...

Czy przedsiębiorca, którego przedmiotem działalności jest prowadzenie instruktarzu w zakresie dyscypliny wspinaczki sportowej oraz działalności związanej z pracami remontowymi na wysokości z zastosowaniem technik alpinistycznych, ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości dotyczących zakupów dresów, butów i plecaków ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.08.2006 r. uzupełnionego w dniu 18.09.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodoweg ...

Czy usługi w zakresie nauki i pokazów tańca są zwolnione od podatku od towarów i usług czy opodatkowane stawką 7% lub 22%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Usługi w zakresie nauki tańca (PKWiU 92.32.12), jako związane z kulturą, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra ...

Generowanie strony w 26 ms