Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: homologacja importera

Czy podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach, dokumentujących zakup paliwa do samochodu ciężarowego, nieposiadającego homologacji importera bądź producenta na taki typ pojazdu?

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych lub innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg. Powołany przepis prawa nie wyłącza zatem ...

czy można odliczyć podatek VAT z faktury dokumentującej zakup samochodu ciężarowego MAN w pełnej kwocie VAT?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. “Ordynacja podatkowa” (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.07.2004r., uzupełnione pismem z dnia 02.08.2004r., w sprawie: czy można odliczyć podatek VAT z faktury dokumentującej zakup samochodu ciężarowego MAN w pełnej kwocie VAT, wyjaśnia: Z ...

Prawo do odliczenia podatkuVAT naliczonego w fakturach zakupu paliwa do samochodów ciężarowych nie posiadających świadectwa homologacji.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa(Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm. ),Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 2004.07.07 (data wpływu 09.07.2004) w sprawie udzielenia informacji na temat: prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu paliwa do samochodów ciężarowych nie posiadających świadectwa homologa ...

Czy mogę odliczyć podatek VAT od zakupionego w lipcu 2004 samochodu używanego LDV 36 VD do którego nie posiadam świadectwa homologacji. Samochód ten został zarejestrowany jako samochód ciężarowy. Dopuszczalna ładowność wynosi 1575, a liczba miejsc wynosi 7.

W odpowiedzi na zawarte w piśmie z dnia 20.08.2004r. zapytanie, dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie samochodu ciężarowego w przypadku braku świadectwa homologacji Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, iż: Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy ...

Uprzejmie proszę o odpowiedź, czy zakup samochodu ciężarowego marki Volkswagen trzyosobowego o ładowności 1425 kg bez masy kierowcy od importera lub z autokomisu uprawnia mnie-podatnika VAT do odliczenia podatku od towarów i usług od nabytego samochodu i do odliczania podatku VAt od paliwa? W/w samochód w karcie pojazdu ma napisane, iż został wyprodukowany jako ciężarowy, trzymiejscowy, o określonej masie tj. 1425 kg, ale nie ma takiego dokumentu jak "świadectwo homologacji", ponieważ w krajach Unii go po prostu nie wydają.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zakupiła Pani samochód ciężarowy marki Volkswagen, dla którego nie posiada Pani świadectwa homologacji. W karcie pojazdu powyższego samochodu wpisane jest, iż został ten samochód wyprodukowany jako ciężarowy, 3-miejscowy, o ładowności 1425 kg (bez masy kierowcy). Z godnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usłu ...

Pytanie Spółki dotyczy wyjaśnienie, czy nie posiadając dokumentów homologacji dla samochodów ciężarowych – specjalnych można dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach zakupu paliw silnikowych

Spółka jest właścicielem samochodów ciężarowych – specjalnych przeznaczonych do transportu mleka oraz wyrobów mleczarskich, do których nie posiada dowodów homologacji lub dokumentów zwalniających z obowiązku jej posiadania.Zakup w/w samochodów nastąpił w latach 1975-1988r i podstawą ich rejestracji były faktury zakupu. Z przedłożonych dowodów rejestracyjnych wynika, że są to samochody ciężarowe ma ...

Czy przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodów ciężarowych nie posiadających świadectwa homologacji?

Według stanu faktycznego przedstawionego przez podatnik wynika, że w październiku i listopadzie 2004 r. nabył trzy samochody ciężarowe o dopuszczalnej ładowności wyższej niż określona w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, w/w pojazdy zostały zakupione jako samochody używane bez świadectwa homologacji. Podatnik zwrócił się z pytaniem czy: ma prawo do odliczenia podatku naliczonego ...

Czy podatnikowi przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu samochodu ciężarowego bez homologacji?

Odpowiadając na pismo w sprawie odliczenia podatku od towarów i usług od importowanego samochodu ciężarowego Urząd Skarbowy w Nowym Targu informuje, że zagadnienie możliwości dokonywania obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupiesamochodów innych niż osobowe winno być rozpatrywane z uwzględnieniem przepisu § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w spr ...

W październiku 2006 r. Spółka wykupi samochody Honda Civic z firmy leasingowej, leasingowane od 2 września 2003 r., posiadające homologację samochodów ciężarowych nr PL*1008*01. 1) Czy samochód ten jest samochodem ciężarowym? 2) Czy zaliczenie kosztów związanych z eksploatacją samochodu od dnia jego wykupu z firmy leasingowej wymaga prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu? 3) Jak rozliczać prywatne jazdy pracowników w/w samochodem służbowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Kryteria, dokumentacja i dopuszczalność odliczania podatku VAT od zakupu samochodów ciężarowych oraz paliwa.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 28 ms