Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: instalacja dodatkowa

Czy można odliczyć w zeznaniu podatkowym z tytułu remontu i modernizacji mieszkania zakup podtynkowego gniazada radiowo-telewizyjnego i podtynkowego gniazda telefoniczno-sieciowego?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) odpowiadając na pismo z dnia 15.04.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje. Zapytanie Pana jest następujące: Czy może Pan odliczyć w zeznaniu podatkowym wydatki na remont ...

Czy montaż, remont i konserwacja instalacji domofonowych w budownictwie mieszkaniowym (PKOB 1122) zarówno dla robocizny jak i materiałów podlega 7-procentowej stawce podatku od towarów i usług?

W odpowiedzi na pismo z dnia 3.06.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polski ...

Czy w ramach remontu i modernizacji budynku mieszkalnego można odliczyć od podatku wydatki poniesione na zakup jednostki centralnego odkurzania /centralny odkurzacz/?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 i art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005r. Dz.U. Nr 8 ,poz.60 z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 16.08.2005r. uzupełnionym w dniu 26.08.2005r. przez Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego rozstrzygając kwestię , czy w ramach remontu i modernizacji bud ...

Generowanie strony w 10 ms