Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: szkodliwa konkurencja podatkowa

Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej, o ktorej mowa w art. 9a ustawy z dn. 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych przez społkę, ktorej udziałowcami są obywatele z Niemiec i która dokonuje sprzedaży towarów i wyrobów własnej produkcji do Niemiec.

W art. 9a w/w ustawy ustawodawca określił obowiązki jakie ciążą na podatnikach, którzy dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 - lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania , siedzibę lub zarząd na terytoriu ...

możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności wydatku z tytułu prowizji wynikającej z umowy agencyjnej zawartej z podmiotem, który ma siedzibę w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową

INTERPRETCJA INDYWIDYALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mi ...

Generowanie strony w 39 ms