Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: tłuszcz

Czy kupno i odsprzedaż firmie zajmującej się recyklingiem tłuszczów przepracowanych z cukierni i piekarni podlega opodatkowaniu stawką 0% przy stosowaniu klasyfikacji wyrobu według grupowania w PKWIU 15.41.11-90.40 (zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. VAT - poz. 6)?

Z pisma wynika, że Firma odsprzedaje zakupione wcześniej pochodzące z piekarni i cukierni tłuszcze przepracowane kwalifikując owe produkty do PKWiU 15.41.11 – 90.40 stosując w oparciu o ten symbol podobnie jak przy zakupie stawkę VAT 0%. Firma wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Trzebnicy z prośbą o potwierdzenie tej stawki i grupowania wyrobu do podanego symbolu w PKWiU. Naczelnik Urzędu ...

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować śrutę rzepakową o symbolu PKWiU 15.41.31-70.21.

Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w odpowiedzi na wniosek z dnia 10 maja 2004r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 12 maja 2004r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje. Spółka zwr ...

Ponieważ tłuszcz wołowy, barani, kozi, wieprzowy i z drobiu - z wyłączeniem tłuszczy technicznych oraz tłuszczy solonych wędzonych i suszonych wymienionych w załączniku nr 3 objęte są stawką podatku od towarów i usług w wysokości 3%, jaką stawką podatku od towarów i usług powinna być opodatkowana sprzedaż tłuszczu paszowego, używanego do natłuszczania pasz dla zwierząt hodowlanych.

POSTANOWIENIE W dniu 13.02.2006r. Pan Marek ........ wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług. Z przedstawionego we w ...

Stawka podatku na słoninę wędzoną (wieprzową) sklasyfikowaną w PKWiU pod symbolem 15.11.30-30.20 (jest to tłuszcz wieprzowy niewytapiany podskórny suszony lub wędzony)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 41 ms