Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rzecz oznaczona co do gatunku

W drodze konkursu wygrałam samochód, który zamierzam sprzedać. Kiedy dochód uzyskany z jego sprzedaży nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym i czy okres posiadania należy liczyć od daty otrzymania, czy od daty rejestracji samochodu?

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2000 r., Dz. U. Nr 14 poz. 176 ze zm.) - źródłem przychodów jest m.in.: odpłatne zbycie innych rzeczy - jeżeli nastąpiło przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Z brzmienia powyższego przepisu wynika, że dla ustalenia obowiązku podatkowe ...


W jaki sposób określić cenę rynkową sporządzając wycenę towarów przy spisie z natury?

W dniu 06.01.2007 r. wnioskodawca zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawiczu z zapytaniem w jaki sposób określić cenę rynkową przy sporządzaniu spisu z natury? Zdaniem wnioskodawcy wartość rynkową określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ...


Generowanie strony w 27 ms