Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż fikcyjna

Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży towarów podatkiem dochodowym od osób prawnych w sytuacji stwierdzenia nieprawidlowości przez organy ścigania.

Z opisanego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że w związku z przeprowadzoną inwentaryzacją w sklepie firmowym stwierdzono znaczny niedobór towarów oraz fakt wystawiania przez kierownika sklepu w imieniu Spółki wielu faktur VAT o tym samym numerze dla różnych odbiorców. Wątpliwe jest także to, czy towar wykazany na fakturach sprzedaży stanowił własność Spółki – czy też kierownika sklepu i któr ...

Generowanie strony w 8 ms