Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: akcesoria samochodowe


Podatnik prowadzi w 2004 r. działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. Działalność polega na sprowadzaniu z zagranicy, na własne nazwisko, używanych części samochodowych typu kompletne nadwozie samochodowe, rozmontowywaniu ich i sprzedaży pojedynczych elementów. Podatnik pyta, jaką stawką podatku powinien opodatkować osiągnięty z tej działalności przychód.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ...

Czy prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych w zakresie skupu i sprzedaży samochodów używanych, części samochodowych oraz usług mechanicznych, czy możliwe jest obniżenie podatku należnego o podatek naliczony przy tzw. "zakupach kosztowych" związanych z dostawą towarów i usług opodatkowaną zarówno na zasadach ogólnych jak i stosując szczególną procedurę opodatkowania?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2005 r. Nr 8, poz. 60) art. 86 ust. 1, art. 120 ust. 1 pkt 4, ust. 4 i ust.19 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie, po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z dnia 10.01.2005 r. (data wpływu 11.01.2005 r.) wraz z jego pisemny ...

Jakie są skutki podatkowe kupujac akcesoria samochodowe i paliwo na terenie UE i kraju na potrzeby własne oraz swoich kontrachentów gdy faktury sprzedazy są wystawione na Spółkę.

W związku z art. 5 ust.1, art.86 ust.1 i art.88 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. /Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm./ i po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie rozliczenia podatku VAT w związku z zakupem paliwa i akcesorii samochodowych, Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu stwierdza, że stanowisk ...

Czy podatnik świadcząc usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych (PKWiU 28.52) miał obowiązek instalacji kasy fiskalnej z dniem 01.09.2006 r.?

W dniu 25 lipca 2006r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynął - uzupełniony pismem z dnia 16.09.2006r. - wniosek Pana X o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w sprawie dotyczącej obowiązku zainstalowania kasy fiskalnej od dnia 01.09.2006r.Z przedstawionego przez wniosk ...

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej przy świadczeniu usług w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych z wykorzystaniem części i akcesoriów samochodowych.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) - po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 26 czerwca 2006 roku złożonego przez XXX na postanowienie YYY z dnia 6 czerwca 2006 roku nr PP/443-19/I/06 odnośnie zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej obowiązku ewidenc ...

Czy prowadząc działalność w zakresie napraw, przeglądów pojazdów samochodowych podatnik jest zobowiązany do wprowadzenia kasy rejestrującej z dniem 1 września 2006 r oraz czy późniejsze wprowadzenie kasy do użytkowania (przed terminem pierwszej dostawy części do pojazdów mechanicznych) pozbawia podatnika do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej?

Podatnik prowadzi Zakład Mechaniki Samochodowej-Ślusarstwo Ogólne. Z uwagi na specyfikę działalności posiada magazyn części kupowanych na potrzeby wykonywanych usług. Jest Podatnikiem opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz podatek VAT, świadcząc usługi zarówno na rzecz podmiotów gospodarczych jak i dla ludności. Za wykonywane usługi dla podmiotów gospodarczych oraz na żądanie osó ...

Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na naprawianiu felg samochodowych oraz kupnie i sprzedaży używanych opon Podatniczka jest zobowiązana do zainstalowania od 1 września 2006 r. kasy rejestrującej?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 sierpnia 2006 r. (data wpływu: 28 sierpnia 2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wyjaśnienia czy w związku z prowadzoną działalnością gospoda ...

Czy w związku ze zmianą przepisów, jestem zobowiązana do prowadzenia ewidencji na kasie fiskalnej sprzedaży rozruszników i alternatorów (nie tylko samochodowych), określonych kodem PKWiU produktu od nr 31.61.22 do 31.61.22.50.40?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 października 2006r. udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie obowiązku wprowadzenia kasy fiskalnej od 01.09.2006r. uznaje stanowisko podatnika z ...

Czy wystąpił od 01.09.2006r. obowiązek instalowania kasy rejestrującej w przypadku prowadzenia działalności w zakresie sprzedaży farb, lakierów, utwardzaczy i innych akcesoriów lakierniczych ?

Ze stanu faktycznego podanego we wniosku wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży akcesoriów lakierniczych tj. farby, lakiery, utwardzacze, rozpuszczalniki, kity, podkłady itp. sklasyfikowane w PKWiU 24.3. Dostawy tych towarów dokonuje na rzecz firm, a sporadycznie występuje sprzedaż na rzecz osób fizycznych. Podatnik zauważył, że od 01.09.2006r. obowiązek rejestra ...

Generowanie strony w 49 ms