Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi rozrywkowe

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT usługi w zakresie przygotowywania i realizacji pokazów sztucznych ogni, pokazów laserowych, widowisk artystycznych "światło i dźwięk", klasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 92.34.13 ?

Zgodnie z art.41 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku nr 4 pod poz.11 wymienione zostały usługi zwiazane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honora ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługi polegające na odpłatnym udostępnianiu klientom lokalu gastronomicznego stołu do gry w bilard (symbol PKWiU 92.33.10-00.00)?

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.06.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 30.06.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 - 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja poda ...

dotyczy stawek podatku VAT na niektóre usługi świadczone przez dom kultury

Dom kultury zwrócił się z zapytaniem dot. stawek podatku VAT na niektóre świadczone usługi. Przedstawiając zapytanie podano, iż zgodnie z zał. nr 4 poz. 11 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) usługi związane z kulturą są zwolnione od podatku z wyłączeniem; biletów wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie (...), które to są ...

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować do usług oprawy muzycznej imprez (zabawy i wesela)?

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.09.2004 r. bez znaku w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuję: Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod poz. 11 w/w załącznika nr 4 wymieniono – PKWiU ex 92 - usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o pr ...


Czy usługi udostępniania stołów do gry w bilard są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług ?Zdaniem Podatnika świadczenie usług we wskazanym zakresie jest zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie załącznika Nr 4 do ustawy o VAT.

Stan faktyczny : Podatnik świadczy usługi rozrywkowe, polegające m. in. na udostępnianiu klientom za opłatą stołów do gry w bilard. Urząd Statystyczny w Łodzi usługi o wskazanym zakresie klasyfikuje w grupowaniu PKWiU 92.72.12-00.00 – „Usługi rekreacyjne pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane”. Ocena prawna stanu faktycznego : Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 ...

Czy usługi polegające na organizowaniu i realizacji koncertów, imprez kulturalnych dla organizacji charytatywnych w wynajętych salach koncertowych PKWiU 92.34.13-00.00 są opodatkowane podatkiem VAT ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.11.2004 r. uzupełnione pismem z dnia 23.11.2004 r. (data wpływu do tut. organu 29.11.2004 r.) w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dotyczących opodatkowania usług o symbolu PKWiU 92.34.13-00.00, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Polesie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr ...W sprawie opodatkowania podatkiem VAT czynności dotyczących: - refundacji płac osoby niepełnosprawnej otrzymanej z MOPS lub Urzędu Pracy, - refundacji kosztów przygotowania premiery na ogólnopolski konkurs na wystawienie sztuki współczesnej, - otrzymania nagrody festiwalowej, - sprzedaży ryczałtem przedstawienia biorącego udział w festiwalu (bilety wstępu rozprowadza organizator), - odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego przez byłego pracownika Teatru.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) odpowiadając na pismo Podatnika z dnia 29 lipca 2004 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 4 sierpnia 2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 30 września 2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśniam co następuje. Z treści zapytania wynika, że w związku z wejściem ...

Generowanie strony w 18 ms