Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: stan zdrowia podatnika

W związku z chorobą zawodową otrzymuję rentę inwalidzką, od której Zakład Ubezpieczeń Społecznych odprowadza podatek dochodowy. Wobec powyższego zwracam się z zapytaniem : Czy w moim przypadku, przepisy dotyczące zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych mają zastosowanie?

Na podstawie art. 14a § 1, art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w piśmie z dnia 10 maja 2004 r. dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administarcyjnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. informuje, iż zgodnie ...

Czy obdarowany zachowa ulgę podatkową, jeżeli sprzedaż mieszkania jest uzasadniona koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych i w ciągu 6 miesięcy od sprzedaży obdarowany nabędzie inne mieszkanie ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z dnia 4 stycznia 2005r Dz.U. Nr 8, poz.60), po rozpatrzeniu wniosku p.,,, zam. Gdańsk ul. ...o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ulgi wynikającej z art.16 ustawy o podatku od spadków i darowizn stwierdzam, że: s ...

Czy zakup urządzenia rehabilitacyjnego do światłoterapii może zostać w całości lub części odliczony od dochodu z uwagi na ukończenie przez podatnika 70 lat życia i stan zdrowia w sytuacji, gdy brak jest orzeczenia o niepełnosprawności?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z Pana wnioskiem z dnia 06.11.2006 r. (data wpływu 08 listopada 2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej spr ...

- opodatkowanie sprzedaży nieruchomości - obowiązek składania deklaracji o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...


Generowanie strony w 320 ms