Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: egzekucja z ruchomości

Egzekucja z ruchomości

W związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16.03.2004 r. Sygn. akt K 22/03 (Dz. U. Nr 51, poz. 514) dotyczącym dekretu z dnia 18 września 1954 r. o likwidacji nie podjętych depozytów i nie odebranych rzeczy (Dz. U. Nr 41, poz. 184, z późn. zm.), oraz wydanego na jego podstawie rozporządzenia Rady Ministrów dnia 16 marca 1971 r. w sprawie orzekania o przejściu depozytów na własność Pa ...

Egzekucja z ruchomości

W związku z licznymi wystąpieniami dotyczącymi postanowień o sprzedaży dowodów rzeczowych wydawanych przez organy prowadzące dochodzenie na podstawie art. 232 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.), przekazywanych następnie do wykonania Naczelnikom Urzędów Skarbowych Ministerstwo Finansów informuje, co następuje. Zgodnie z art. 232 k.p.k. ...

Generowanie strony w 4 ms