Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: okres następny

dotyczy interpretacji przepisów art. 21 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 9.04.2004 r. (bez znaku) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uprzejmie informuje: Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 8 ...

Z jakiego okresu mogą pochodzić uregulowane faktury zakupu stanowiące podstawę do wyliczenia kwoty podlegającej zwrotowi bezpośredniemu (art. 21 ust. 2a ustawy o VAT)?

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.02.2004 r., które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 20.02.2004 r. dot. przysługującego podatnikowi prawa żądania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym zgromadzonego w poprzednich okresach rozliczeniowych, jeśli to prawo wynika z wystąpienia w tym okresie sprzedaży opodatkowanej stawką 0-procentową, tj. z jakiego okresu mogą pochodzić faktury uregulowane stan ...

Generowanie strony w 4 ms