Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przystąpienie małżonka do działalności indywidualnej

1. Czy umowa małżeńska o rozszerzenie wspólności majątkowej na budynek „starego” i „nowego” hotelu spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług? 2. W przypadku twierdzącej odpowiedzi, jak określić podstawę opodatkowania?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 12.01.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Zapytanie dotyczy następującego stanu faktycznego. Pan oraz Pana żona prowadzicie odrębnie dzia ...

W jaki sposób należy włączyć do prowadzonej działalności małżonka ?

Stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jest podatnikiem podatku od towarów i usług oraz prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Do prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej chciałby dopisać współmałżonka. Stan prawny: Stosownie do art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gos ...

Generowanie strony w 8 ms