Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi krawieckie

Jaka jest poprawna stawka opodatkowania usług krawieckich na rzecz osób fizycznych oraz na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 25.03.2004 r. w sprawie stawki opodatkowania usług krawieckich w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie wyjaśnia: Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym ...


1. Podatnik otrzymuje od dostawcy z Unii Europejskiej skóry owcze w celu wykonania usługi szycia odzieży. W umowie jest ustalone, że rozliczenie (fakturowanie) następuje oddzielnie za wykonaną usługę szycia a oddzielnie za wykorzystane do szycia dodatki krawieckie takie jak: nici, zamki, guziki, klamerki itp. Podatnik dokonuje odliczeń podatku VAT od zakupionych w kraju dodatków krawieckich. Na wystawionych odrębnie fakturach za szycie i dodatki krawieckie umieszczane są numery identyfikacyjne VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych podatnika i odbiorcy uszytych wyrobów. Faktury wystawiane są bez stawki i kwoty VAT. Czy podatnik postępuje prawidłowo? 2. Podatnik wykonuje usługę szycia wyrobów ze skór z materiałów powierzonych i własnych dla kontrahenta zagranicznego spoza Unii Europejskiej Zgodnie z umową rozliczenie finansowe dokonywane jest w dwóch częściach. Jedna faktura ze stawką 0% wystawiana jest na usługę szycia zaś druga również ze stawką 0% na dodatki krawieckie takie jak: zamki, klamerki, nici itd., które kupowane są w kraju. Od dodatków tych odliczany jest VAT. Czy podatnik postępuje prawidłowo?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach postanawia, że stanowisko podatnika w zakresie podatku od towarów i usług w sprawie usług szycia, zawarte we wniosku z dnia 20.04.2005 r., który wpłynął 22.04.2004 r. - nie jest pra ...

Czy możliwe jest opodatkowanie kartą podatkową usług szycia na podstawie umowy zawartej ze sprzedawcą tkanin, który sprzedając tkaninę dolicza do ceny sprzedaży zamówioną usługę szycia?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 21.10.2005 r., który wpłynął w dniu 24.10.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywid ...

Jaką stawkę ryczałtu należy zastosować w prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług krawieckich?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.11.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych st ...

Czy usługi krawieckie, sprzedawane za pośrednictwem internetu, mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 stycznia 2007 r. (data wpływu 15.01.2007 r.) złożone przez podatnika w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego ...

Jakie stawki podatu od towarów i usług stosować do świadczonych usług krawieckich tj. szycia na miarę z własnego materiału lub z materiału powierzonego oraz jakie do usług naprawy odzieży?

Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu, działając na podstawie art.14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j.: Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.11.2006r., uzupełnionego w dniu 15.12.2006r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług ...

Czy świadcząc usługi krawieckie nadal będzie spełniała Pani warunki uprawniające do zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu M ...

Czy w kontekście opisanej sprawy Zainteresowana może być opodatkowana w formie karty podatkowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy Wnioskodawczyni może ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 27 ms