Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: stolarka okienna

Czy od 1.05.2004r. podatnik będący producentem stolarki okiennej PCV prowadzący również demontaż i montaż okien wyprodukowanych przez siebie dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego dla oób nie prowadzących działalności gospodarczej, powinien stosować stawkę 22% na okna i 7% na montaż tych okien, powinnien stosować 7% na całą usługę remontową /wymiana okien/?

Odpowiedź: Zgodnie z przepisami art. 2 pkt 6 i art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zarówno towary jak i usługi identyfikowane są przy pomocy klasyfikacji statystycznych. O tym, czy materiał może wchodzić do usługi, czy też mamy do czynienia z wykonywaniem usług i dostawą towaru, decyduje rodzaj czynności i etap na jakim jest ta czynnoś ...

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji okien i drzwi oraz świadczenia usług budowlanych m. in.: montażu stolarki otworowej. Podatnik otrzymał zlecenie na wykonanie montażu okien w obiektach budownictwa mieszkaniowego. Usługi te wykonywane będą z wykorzystaniem materiałów wyprodukowanych przez Podatnika. Podatnik zapytuje o stawkę podatku od towarów i usług obowiązującą od 01.05.2004 r.

Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535), opodatkowaniu tym podatkiem podlega między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Stosownie natomiast do treści obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa zarówno towary jak i usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce pub ...

Jaką stawkę VAT powinno się stosować wykonując usługę montażu stolarki okiennej przy wykorzystaniu własnych wyrobów ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami), w związku z wnioskiem o interpretację przepisów w zakresie stosowania stawki podatku VAT, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Busku Zdroju informuje: Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) op ...

Podatnik zwrócił się z prośbą o zakwalifikowanie do odpowiedniej stawki podatku VAT nw. robót budowlano – montażowych: - produkcja okien i drzwi z montażem dla budownictwa mieszkaniowego (KOB 11) - produkcja okien i drzwi z montażem dla budynków użyteczności publicznej - montaż okien i drzwi dla budownictwa mieszkaniowego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przedstawia poniżej swoje stanowisko w sprawie: Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) roboty budowlano – montażowe oraz remonty i roboty konserwacyjne związa ...

Jaka stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługi budowlano- montażowe zwiazane z budownictwem mieszkaniowym oraz materiały budowlane zużyte przy wykonaniu w/w usług.?

Podatnik zawiera z klientami umowy cywilnoprawne, których przedmiotem są roboty budowlano-montażowe, remonty i roboty konserwacyjne związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Wyceny robót dokonuje na podstawie kosztorysu, w którym uwzględnia całość materiałów budowlanych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy (okna, parapety, kołki, pianki montażowe, zaprawy tynkar ...

Jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje w przypadku sprzedaży stolarki okiennej i drzwiowej przez przedstawiciela handlowego oraz w przypadku sprzedaży ww. stolarki wraz z montażem ?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. /. Pismem z dnia 10 sierpnia 2004 r. Podatnik zwrócił się do ...

Jaką stawką należy opodatkować usługę montażu okien i drzwi wyprodukowanych przez podatnika.

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.06.2004 r.(uzupełnione w dniu 01.09.2004 roku) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu, działając na podst. art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje, iż zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. ...

Do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek Podatnika z dnia 07 lipca 2004 r. o udzielenie pisemnej informacji w zakresie interpretacji przepisów art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.). W dniu 08 lipca 2004 r. do tut. organu podatkowego wpłynął wnio ...

Podatnik prowadzi sprzedaż materiałów budowlanych. Świadczy również usługi budowlane m.in. montaż stolarki okiennej i drzwiowej, dla celów mieszkaniowych i innych. Czy w świetle obowiązujących przepisów o podatku od towarów i usług, właściwym jest stosowanie stawki VAT w wysokości 7% do wykonanej usługi - montaż stolarki okiennej i drzwiowej wraz z materiałem pochodzącym z własnej firmy, czy należy wystawiać faktury VAT oddzielnie na materiał ze stawką 22% i na usługę ze stawką 7%?

Stosownie do treści art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), do 31 grudnia 2007r. 7% stawkę VAT stosuje się w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłącze ...

Czy prawidłowo stosuję stawkę podatku VAT 22% przy sprzedaży okien wyprodukowanych przez własną firmę, a dla montażu tych okien 7% (w montaż wliczane są drobne materiały, dla których podatnik stosuje stawkę podatku VAT 7%)? Czy jeśli klient zakupi w hurtowni podatnika materiały, np. okna zakupione od innych producentów, wrota garażowe, panele podłogowe i zamówi usługę ich zamontowania, to prawidłowo stosuje stawkę podatku 7% od całości, tj. materiałów i usługi montażu?

W związku z tym, iż podatnik przedstawił dwie sytuacje: kiedy podatnik jako wykonawca dokonuje usługi montażu materiałów budowlanych (w tym okien zakupionych od innych producentów) oraz kiedy dokonuje usługi montażu okien będąc jednocześnie ich producentem, dla rozstrzygnięcia, jaka stawka podatku od towarów i usług jest właściwa dla danej czynności istotne jest ustalenie, czy w danym przypadku ma ...

Generowanie strony w 58 ms