Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: stan techniczny

dotyczy stosowania stawek podatku od nieruchomości

Odpowiadając na pismo z dnia 14.04.2004 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Łańcucie 13.05.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji dotyczącej zastosowania stawek podatku od nieruchomości, Burmistrz Miasta Łańcuta uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od nieruchomo ...

1. Czy po zlikwidowaniu działalności gospodarczej można samochód wykorzystywany wcześniej dla potrzeb działalności gospodarczej i który został całkowicie zamortyzowany przekazać w drodze umowy użyczenia córce, która rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej? 2. Czy córka korzystając z samochodu przekazanego w drodze umowy użyczenia będzie mogła zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup paliwa, koszty remontu samochodu itp., na podstawie faktur wystawionych na jej firmę z podaniem nr rejestracyjnego pojazdu?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku, w odpowiedzi na pismo z dnia 15.12.2004 r. (data wpływu do tut. organu 17.12.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia jak niżej: Zgodnie z art. 14a § 1 ww. ustawy - Ord ...

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować do usług kominiarskich wykonywanych w budynkach mieszkalnych oraz czy można dokonać korekty wcześniej wystawionych faktur?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku złożonego w dniu 02.06.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż pr ...

Generowanie strony w 8 ms