Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi

Czy wniesienie całego przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki kapitałowej pociąga za sobą obowiązek korekty podatku naliczonego?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 18.12.2002 r. (wpływ 19.12.2002 r.), Urząd Skarbowy w Dębicy informuje: Ustawie z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), nie podlegają czynności, których przedmiotem nie są towary oraz u ...

Koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na Wasze zapytanie dot. korekt podatku naliczonego VAT, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje jak niżej: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) obniżenia kwoty lub zwrot ...

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.02.2003 r. znak: L. Dz. 169/03 Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że świadczenie przez Spółkę usług bieżącego utrzymania zieleni w pasach drogowych ulic na terenie miasta K., zakwalifikowanych do PKWiU ex 01.4 - zgodnie z Załącznikiem nr 2, poz. 1 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ...

Kasy rejestrujące

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji dot. obowiązku ewidencjonowania obrotu ze sprzedaży usług parkingowych przy użyciu kas rejestrujących, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. wyjaśnia: Obowiązek ewidencjonowania obrotu przy użyciu kas rejestrujących określono w art. 29 ustawy ...

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.03.2003 r. skierowane do tut. urzędu przez podatnika w sprawie zwolnienia z podatku od towarów i usług, usług świadczonych przez kina oraz z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych ww. usług Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kam. na podstawie art. 14 a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U nr 137 poz. 926 ze zm.) informuje ...

Zwolnienia przedmiotowe

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z wnioskiem znak: Fn. III.3327/5/03 z dnia 07.03.2003 r. w sprawie interpretacji przepisów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług, Urząd Skarbowy w Starachowicach informuje, że usługi szaletów publicznych w roku 2003 podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług na ...

Zwolnienia przedmiotowe

W związku ze złożonym w dniu 07.04.2003 r. wnioskiem w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego odnośnie przedmiotowego zwolnienia od podatku od towarów i usług, świadczenia usług w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, Urząd Skarbowy w Końskich działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), in ...

dot. "usługi związane z poprawą kondycji fizycznej"

Na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Radomsku w odpowiedzi na pismo z dnia 06.08.2002 r. (data wpływu do tut. Urzędu 08.08.2002 r.) uzupełnione w dniu 6.09.2002 r., informuje: Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym usługi świadczone przez solaria zaliczone do gałęzi KWiU 93.04.10 „usługi związane z popr ...

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo znak: FBI-3160/3/03 z dnia 21.01.2003 r. (data wpływu 27.01.2003 r.), dotyczące świadczenia usług przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Urząd Skarbowy w Jędrzejowie informuje: Zgodnie z art. 4 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) są usługi wymienione w klasyfikacjach w ...

Zwolnienia przedmiotowe

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach zgodnie z pismem PP2-005/23/2003 r. z dnia 03.06.2003 r. Izby Skarbowej w Kielcach, stosownie do art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) prostuje i uzupełnia informację w sprawie stosowania stawek podatku VAT, udzieloną Panu pismem z dnia 13.03.2003 r., znak PP-2-443/11/03 w zakresie opodatkowania prac g ...

Generowanie strony w 13 ms