Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zmiana nomenklatury

Pytanie podatnika dotyczy stawki podatku od towarów i usług na świadczone usługi w zakresie rozprowadzania programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci kablowych klasyfikowanych wg KU pod symbolem 84.601 „Usługi radia i telewizji”, a w PKWiU pod symbolem 64.20.30-00.00.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu, odpowiadając na pismo w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, iż usługi rozprowadzania programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci kablowych sklasyfikowane w podbra ...

Stawka podatku od towarów i usług dla sprzedaży materiałów roślinnych służących do produkcji szczotek (tampiko, piassawa, włókno kokosowe) oraz sposób fakturowania ww. sprzedaży.

Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia udzieloną przez Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze w piśmie z dnia 4 sierpnia 2003 r., Nr IV/443/49/03/I/EL, uzupełnioną pismem z dnia 27 stycznia 2004 r., Nr IV/443/4/04/I pisemną informację o zakresie stosowania przepisów prawa podat ...

Czy na podstawie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego wskazującego wyroby o kodzie CN 3824 90 99 Spółka ma prawo wprowadzać, wyprowadzać, magazynować oraz dokonywać przeładunku takich samych estrów, sklasyfikowanych obecnie pod numerem CN 3824 90 91? Czy na dokumentach ADT wystawianych przez Spółkę i dokumentujących wewnątrzwspólnotowe dostawy estrów wyprowadzanych ze składów podatkowych prawidłowe jest wskazywanie dla estrów kodu CN 3824 90 91, różniącego się od kodu CN określonego w zezwoleniu na prowadzenie składu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Czy dla estrów, sklasyfikowanych obecnie pod kodem CN 3824 90 91, należy stosować normy dopuszczalnych ubytków ustalone przez Naczelnika Urzędu Celnego dla estrów o kodzie CN 3824 90 99?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Czy prawidłowym postępowaniem jest wskazywanie w ewidencji ilościowo-wartościowej prowadzonej w składzie podatkowym zarówno kodu CN 3824 90 91 jak i kodu CN 3824 90 99?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 17 ms