Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi kulturalne

jaką stawkę podatku VAT zastosować do czynności polegających na sprzedaży kart wstępu do Parku Narodowego oraz sprzedaży licencji wędkarskich uprawniających do połowu ryb na wodach Parku ?

Odpowiadając na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 6 maja 2004r. znak:F-322/1/2004 (data wpływu do Urzędu 10.05.2004r.) uzupełnione pismem z dnia 19 maja 2004r. w sprawie opodatkowania podatkiem VAT czynności sprzedaży kart wstępu do Parku Narodowego oraz sprzedaży licencji wędkarskich uprawniających do połowu ryb na wodach Parku, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach stosownie do dyspozycji zawa ...

Pytanie dotyczy określenia stawki opodatkowania podatkiem od towarów i usług przy świadczeniu usługi organisty polegające na oprawie muzycznej (śpiew + organy) mszy św. i nabożeństw w kościele oraz oprawie muzycznej pogrzebów (śpiew) na cmentarzu komunalnym i parafialnym . Podatnik z tytułu świadczonych usług otrzymuje honoraria.

Zgodnie z art. 43 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy o VAT, wymieniono objęte symbolem PKWiU - ex 92 usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach p ...

Czy usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 92.30.10 podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

W art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 ) określone zostały stawki dla podatku od towarów i usług, które obowiazują od 1 maja 2004 r. Razdział 2 wymienionej ustawy zawiera uregulowania dotyczące zwolnień od podatku. Art. 43 ust. 1 pkt 1 określa, że zwolnieniu podlegają usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy, w którym w poz. 11 zawarto wy ...

dotyczy stawki podatku VAT na usługi o symbolach PKWiU 92.31.21 i PKWiU 92.32.10, stawki VAT na otrzymywane dotacje i subwencje

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 19.05.2004 r. (znak: I US-II/443/27/04): Zapytanie podatnika dotyczyło stawki podat ...

Czy usługa polegająca na wykonywaniu plenerowych pokazów sztucznych ogni (PKWiU Nr 92.34.13-00.00) opodatkowana jest stawką VAT 7% zgodnie z załącznikiem Nr 3 do ustawy o VAT poz. 156-157?

Przytoczone przez Podatnika ugrupowanie PKWiU 92.34.13-00.00 obejmuje usługi rozrywkowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 z 2004 r., poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. W poz. 11 tego załącznika ujęto usługi o symbolu PKWiU ex 92 tj: usługi ...


Podatnik wnosi o informację w zakresie stosowania stawki VAT na świadczone usługi muzyczne w zakresie koncertu zespołu na różnych imprezach okolicznościowych? Usługi te sklasyfikowane są w PKWiU 92.31.2.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 30.06.2004r. (wpł. 06.07.2004r.) informuje: Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu tym podatkiem podl ...

Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług, usług związanych z działalnością sal balowych, dyskotek i instruktorów tańca

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 137, poz. 926 ze zm.). Do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki z dnia 28.05.2004 ...

Podatnik wnosi o udzielenie informacji w zakresie prawidłowej stawki podatku VAT na wykonywane czynności polegające na sprzedaży filmu dokumentalnego dla Telewizji Polskiej S.A. związanej z przekazaniem praw majątkowych do tego filmu.

W związku z żądaniem udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego zawartym w Pana piśmie z dnia 11.06.2004r. (data wpływu do tut. Urzędu 15.06.2004r.), uzupełnionym pismem z dnia 19.07.2004r. na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuję: Na podstawie złożonych wniosków ustal ...


Generowanie strony w 6 ms