Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przewóz okazjonalny

Miejski Zakład Komunikacji S.A. w O zwraca się z sprawie wysokości stawki podatku VAT od usług wynajmów okazjonalnych autobusów z kierowcą odbywających się poza granice kraju do krajów Wspólnoty Europejskiej oraz do krajów trzecich. Firma dokonuje takich wynajmów. Przewóz rozpoczyna się i ostatecznie kończy w kraju i ma charakter zorganizowany (np. wycieczki).

Z przytoczonego przez pomiot stanu faktycznego wynika, iż jednostka dokonuje wynajmu autobusów z kierowcą kontrahentom krajowym na przewóz osób m.in. poza granice kraju. Przewóz rozpoczyna się i ostatecznie kończy na terytorium Polski i ma charakter zorganizowany. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. 54, poz. 535) dla towarów i usług wymienio ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem:1) Czy po 1 maja 2004r. w przypadku świadczenia opisanych usług zobowiązany jest posiadać NIP-UE?2) Jak należy opodatkować i rozliczyć te usługi po 1 maja 2004r.?3) Jaką stawkę VAT należy zastosować przy wykonywaniu usług?4) Czy ma on obowiązek zarejestrowania się w krajach Wspólnoty, przez terytorium których odbywa się przewóz?Podatnik ma wątpliwości, czy dla świadczonych usług transportowych istotne jest na kogo została wystawiona faktura, czy też istotny jest kraj, przez który odbywa się transport i przejechane w związku z tym kilometry, czy też miejsce siedziby podatnika. Zdaniem Podatnika w przypadku usług transportowych miejscem ich świadczenia jest zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej dalej ustawą, miejsce gdzie odbywa się transport z uwzględnieniem pokonanych odległości. W ocenie Podatnika tak określone miejsce opodatkowania powoduje, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega tylko ta część usługi, która jest wykonywana na terytorium Polski. Natomiast pozostała część usługi świadczona poza krajem nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Stan faktyczny w sprawie: Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi okazjonalnego przewozu osób samochodem osobowym do 9 osób na terenie Polski i innych państw członkowskich Unii Europejskiej (Niemiec, Holandii, Belgii, Danii). Odbiorcami faktur wystawianych przez Podatnika są kontrahenci mający siedzibę w Polsce i w Norwegii. Ocena prawna stanu faktycznego Ustawodawc ...

Podatnik wnosi o udzielenie informacji dot. dokumentowania i ewidencjonowania dokonywanej sprzedaży oraz sposobu rejestracji dla celów rozliczeń z tytułu podatku VAT w zakresie przewozów okazjonalnych osób na terenie krajów Unii Europejskiej.

Z pisma podatnika wynika, iż przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest świadczenie usług polegających na okazjonalnym przewozie osób autokarem na terenie Polski i państw Unii Europejskiej. Podatnik wnosi o udzielenie szeregu informacji dot. dokumentowania i ewidencjonowania dokonywanej sprzedaży oraz sposobu rejestracji dla celów rozliczeń z tytułu podatku VAT w zakresie przewozów oka ...


Zasadność zakupu kasy fiskalnej oraz sposobu wystawiania paragonów fiskalnych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U nr 8 poz. 60 z 2005 r. z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 września 2006 r. wpłynął Pana wniosek ...

Opodatkowanie usług międzynarodowego przewozu drogowego polegających na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju.

INTERPRETACJA OGÓLNA W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie C-311/09 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, w którym Trybunał orzekł, że poprzez nałożenie podatku VAT w sposób określony w rozdziale 13 § 35 ust. 1, 3, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ...

Skutki podatkowe związane z otrzymywanym dofinansowaniem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

W zakresie uznania usługi transportowej, świadczonej w ramach usługi turystycznej za okazjonalny przewóz osób autokarami zarejestrowanymi poza terytorium kraju.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

uznanie usługi transportowej, świadczonej w ramach usługi turystycznej za okazjonalny przewóz osób autokarami zarejestrowanymi poza terytorium kraju

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

w zakresie uznania usługi transportowej, świadczonej w ramach usługi turystycznej za okazjonalny przewóz osób autokarami zarejestrowanymi poza terytorium kraju

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 53 ms