Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wyroby

Stawki podatku

Na podstawie art. 14a, 14b ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 13.01.2003 r. w sprawie opodatkowania wyrobów rękodzieła artystycznego o symbolu SWW 2882-4325 i PKWiU 36.14.12-50.27 Urząd Skarbowy w Skarżysku - Kamiennej zgadza się z interpretacją podatnika i potwierdza opodatkowanie wymienionych wyrobów stawką podatku VAT w ...

Stawki podatku

W odpowiedzi na zapytanie dot. stosowania przy sprzedaży materacy rehabilitacyjnych podatku VAT 0%, zgodnie, z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) – Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje: Zgodnie z poz. 38 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatk ...

Stawki podatku

W odpowiedzi na zapytanie dot. stosowania przy sprzedaży stawki podatku VAT 0%, zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz. 926 ze zm.) – Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje jak niżej: Zgodnie z § 61 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatk ...

Stawki podatku

W odpowiedzi na zapytanie złożone przez Pana w dniu 23.07.2003 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że produkowane przez Pana cukierki zostały zaklasyfikowane przez Urząd Statystyczny do symbolu PKWiU 15.84.23 - 75.11 jako „karmelki twarde”. Powyższy towar nie został wymieniony w ...

Stawka 7% dla niektórych towarów i usług

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 22.05.2003 r. (złożonym w tut. urzędzie skarbowym w dniu 23.05.2003 r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, tj. ustalenia właściwej stawki podatku VAT na sprzedaż następujących wyrobów: - deski szalówki z d ...

Czy na tle obowiązującego ustawodastwa "Świadectwo jakości wyrobu medycznego" stwierdzające właściwości rehabilitacyjne wydane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego łącznie z opinią medyczną jest równoważne atestowi w rozumieniu ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i uslug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) ?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 09.01.2004 r. (wpływ do tut. organu za pismem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi nr III-2/448-30/VAT/04/MM w dniu 12.02.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w piśmie uprzejmi ...

Podatnik zapytuje: 1) czy sprzedaż na rzecz stoczni wyrobów hutniczych do produkcji w/w statku jest opodatkowana stawką VAT 0% w oparciu o §61 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. 2) czy podatnik może ubiegać się o zwrot podatku na podstawie §9 ust. 1 pkt 2 w/w rozporządzenia

Stan faktyczny Podatnik podjął współpracę ze stocznią w zakresie dostaw wyrobów hutniczych na produkcję morskiego transportowca przewożącego towary. Ocena prawna stanu faktycznego Zgodnie z §61 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27poz. 268 z późn. zm.) zwa ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są cewniki i introduktory angiograficzne stosowane do kardiologii inwazyjnej o symbolu PKWiU 33.10.15.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, poz. 50 ze zm.) towary i usługi wymienione w załączniku nr 3 do tej ustawy opodatkowane są według stawki 7%. Fakt, że dany towar lub usługa wymienione są w załączniku do ustawy nie przesądza ostatecznie o wysokości stosowanej stawki, bowiem w niektórych przypadkach Mini ...

Stawka podatku od towarów i usług dla wyrobów z drewna - figur ogrodowych PKWiU20.51.14-50.99.

W związku ze złożeniem przez podatnika pisma w dniu 05.03.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli w trybie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 18 ust. 1 a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług ora ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są elektrody do wszczepialnych stymulatorów serca o kodzie PKWiU 33.10.18.

Na dzień 31.12.2002 r. na podstawie poz. 19 załącznika nr 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) elektrody do stymulatorów serca o kodzie SWW 1369-72 podlegały opodatkowaniu stawką VAT 7%, przy czym na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podat ...

Generowanie strony w 4 ms