Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pojazdy specjalne

Czy można obniżyć podatek należny o podatek naliczony od zakupu paliwa do napędu samochodów innych niż osobowe oraz pojazdów specjalnych w sytuacji, gdy podatnik nie posiada wyciągu ze świadectwa homologacji lub decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania tego świadectwa?

Zgodnie z art. 88 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych , o których mowa w art. 86 ust.3 i 5 cyt. ustawy. W przywoła ...


Czy w przypadku eksploatacji autobusów możliwe jest odliczenie podatku naliczonego zawartego w zakupionym paliwie?

Ograniczenie w zakresie wysokości kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art.86 ust.3 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U.Nr 54, poz.535/ zgodnie z ust.4 pkt 3 powołanego przepisu nie dotyczy pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób, jeżeli ze świadectwa homologacji wynika takie przeznaczenie. Tym samym nie stosuje się ograniczenia, ...

Czy przysługuje podatnikowi prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów ciężarowych: Mercedes Benz 814 L rodzaj samochodu specjalny - pomoc drogowa oraz Tatra - 148 - samochód specjalny, dla których podatnik nie posiada odpisu świadectwa homolgacji, bądź decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik dla celów prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje pojazdy samochodowe, których dane na podstawie wpisów w dowodach rejestracyjnych i wg wyjaśnień Podatnika są następujące: Merecedes Benz 814 L (pochodzi z importu) rodzaj samochodu specjalny– pomoc drogowa, ilość miejsc - 3, dopuszczalna masa całkowita 7490 kg, ładowność - brak, ro ...

Czy brak świadectwa lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji dla samochodów ewidentnie ciężarowych i specjalnych i tak zarejestrowanych o dopuszczalnej ładowności większej niż wynika ze wzoru określonego w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT, pozbawia prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliw silnikowych wykorzystywanych do ich napędu?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedsiębiorstwo posiada liczny tabor samochodów zarejestrowanych jako ciężarowe o dopuszczalnej ładowności większej niż wynika ze wzoru zawartego w art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz.535/ oraz samochody zarejestrowane jako specjalne. Podatnik nie dysponuje jednak w stosunku do wszystkich tych ...

Czy przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu samochodu w sytuacji braku świadectwa homologacji i decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji?

W odpowiedzi na pisma w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu samochodu marki „Volkswagen” Transporter (rok produkcji 1996, liczba miejsc 7, ładowność 865 kg) oraz do napędu ciągnika samochodowego marki Jelcz C. 417D (rok prod ...

Czy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego związanego z nabyciem paliwa do betonomieszarki i pomp do podawania betonu nie posiadających świadectwa homologacji?

Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze, na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia pisemną informację Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze z dnia 14 czerwca 2004r. Nr I-2/443-62/04/EL o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną w odpowiedzi na zapytanie z dnia 1 czerwca 2004r. Z zapy ...

Jednostka wykorzystuje w prowadzonej działalności samochody ciężarowe oraz pojazdy specjalne. Pojazdy te nie posiadają świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji. Są to pojazdy zakupione przed 2000 r., w stosunku do których nie były wymagane te dokumenty. Czy istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego od paliw silnikowych, (oleju napędowego) wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, o ładowności wyliczonej według art. 86 ust. 3 wyższej od podanej w dowodzie rejestracyjnym?

Mając na uwadze art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wniesionym pismem z dnia 15.06.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle informuje: W zapytaniu z dnia 15.06.2004 r. przedstawiono następujący stan faktyczny: Jednostka wykorzystuje w prowadzonej działalności samochody ciężarowe oraz pojazdy specjalne. Pojazdy te nie posi ...

Czy przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa do pojazdów specjalistycznych?

Stosownie do pisma z 03.06.2004r. w sprawie odliczania podatku od towarów i usług od zakupu paliwa do pojazdów specjalnych typu dźwig samojezdny i podnośnik samojezdny , nie posiadające świadectwa homologacji , w trybie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926, ze zm.), uprzejmie informuję: Zgodnie z art. 88 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. ...

Pytanie podatnika dotyczyło prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu oleju napędowego do napędu pojazdów specjalnych, nie posiadających wyciągów ze świadectw homologacji i odpisów decyzji zwalniających z ich uzyskania. Zdaniem podatnika obowiązujące przepisy - prawo o ruchu drogowym - nie nakładają obowiązku uzyskania homologacji na pojazdy specjalne.

Zgodnie z treścią art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5. Pojazdami, do któr ...

Generowanie strony w 12 ms