Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wiaty

Czy nieodpłatne używanie wiat ( dla potrzeb działalności ) będących własnością rodziców, jest dla podatnika świadczeniem stanowiącym przychód z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej?

W oparciu o zaprezentowane we wniosku okoliczności, ustalono następujący stan faktyczny w przedmiotowej sprawie: Podatniczka rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie skupu i sprzedaży złomu metali nieżelaznych. W działalności tej nieodpłatnie - na podstawie umowy użyczenia - wykorzystuje wiaty stanowiące własność jej rodziców. W związku z powyższym pyta, czy nieodpłatne używania ...

Czy podlegają odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach ulgi budowlanej, wydatki poniesione na zakup kostki brukowej, którą został wyłożony teren od bramy wjazdowej i furtki do wejścia do domu oraz posadzka pod wiatą?

Zasady dokonywania odliczeń po 31 grudnia 2001r. przez podatników ponoszących wydatki w ramach dużej ulgi budowlanej zostały szczegółowo określone w przepisach przejściowych nowelizowanej ustawy z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 134, p ...

Czy może odliczyć wydatki poniesione na dobudowę do istniejącego budynku wiaty przeznaczonej na pomieszczenie gospodarcze z możliwością garażowania samochodu, w ramach ulgi podatkowej na remont i modernizację budynku mieszkalnego?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005r. Dz. U. 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pana... z dnia 5 stycznia 2005 r. (wpływ do tut. organu – 6 stycznia 2005r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie odliczenia w r ...

Czy prawidłowe jest stosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług przy sprzedaży wiaty tartacznej wraz z urządzeniami tartacznymi oraz działki rolnej?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (...), złożonego w dniu 19.02.2007 r. oraz pism uzupełniających znak: (...) z dnia 01.03.2006 r., 12.03.2007 r., 28.03.2007 r. i 12.04.200 ...

Opodatkowanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowioną na nieruchomości wiatą niezwiązaną trwale z gruntem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Zwolnienie z podatku VAT przy przeniesieniu prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budowlami.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

ustalenia właściwej stawki podatku VAT w przypadku sprzedaży majątku wniesionego aportem do Spółki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Opodatkowanie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego budowlą oraz wiatą niezwiązana trwale z gruntem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług należałoby opodatkować sprzedaż budynku mieszkalnego, gdy w umowie sprzedaży przenoszone jest również prawo do wyłącznego korzystania w wyznaczonej powierzchni miejsca postojowego, wiaty postojowej czy też ogródka, należących do nieruchomości wspólnej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...


Generowanie strony w 78 ms