Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ciągnik rolniczy


Czy jest możliwość odliczania podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do ciągnika URSUS?

Pismem z dnia 2 czerwca 2004 r. złożonym w dniu 7 czerwca 2004 r. uzupełnionym w dniu 29 czerwca 2004 r. podatnik zwrócił się do tut. Organu podatkowego z zapytaniem w sprawie udzielenia pisemnej informacji dot. odliczania podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do ciągnika URSUS. Stan faktyczny : Podatnik prowadzi działalność gospodarczą /usługi i produkcja wyrobów tartacznych /, w której wyko ...

Czy podatnik ma prawo do obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nabywanego oleju napędowego do napędu ciągnika rolniczego ? Czy podatnik ma prawo do obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od rat leasingowych oraz od nabywanego paliwa do napędu motocykla ?

W odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 23.06.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, iż: 1) zgodnie treścią art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535) obniżenia kwoty lub zwr ...

Zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedź, czy mogę odliczyć podatek VAT zawarty w cenie paliwa (olej napędowy) zakupionego do ciągnika rolniczego?. Według mojej opinii powinna istbnieć taka możliwość ponieważ paliwo stanowi istotny koszt dla mojego gospodarstwa.

Działając na podstawie art. 14a paragraf 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radomsku w odpowiedzi na pismo z dnia 29.07.2004r. /data wpływu do tut. organu 30.07.2004r./, uzupełnione w dniu 10.08.2004r. /data wpływu do organu 11.08.2004r./, wyjaśnia: Stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatk ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem: 1) ciągnika rolniczego marki URSUS 4512 2) paliw do następujących samochodów: FS LUBLIN 3324, FS LUBLIN 3N, RENAULT KC KANGOO, POLONEZ TRUCK ROY 1,6 w sytuacji, gdy właściciel nie posiada wyciągu ze świadectwa homologacji lub gdy w takim wyciągu nie zostały określone ilość miejsc oraz dopuszczalna ładowność 3) paliw do obiektów typu: dźwig-żuraw samochodowy, ciągnik rolniczy, świdroustawiacz

Dyrektor Izby Skarbowej prosuje udzieloną odpowiedź: W myśl zasady wyrażonej w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zasada ta została jednak przez ustawo ...

Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie pozyskiwania i zrywki drewna, hodowli lasu. Spółka jest płatnikiem VAT. Prywatnie jesteśmy właścicielami ciągników rolniczych, które wykorzystujemy do pracy przy pozyskiwaniu i zrywce drewna w lesie. Powyższe ciągniki nie istnieją na stanie Spółki. Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT przez Spółkę od zakupionego paliwa oraz części zamiennych potrzebnych do celów remontowych w/w ciągników ?

Ciągniki rolnicze URSUS nie są samochodami lecz pojazdami silnikowymi skonstruowanymi do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych, ziemnych, ogrodniczych oraz z przyczepami. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 112, poz. 1317) zaliczane są do środków trwałych wymienionych w grupie 7-środki transportu, rod ...

Jesteśmy firmą zajmującą się sprzedażą maszyn i ciągników rolniczych. Jako dealer mamy wyznaczone do realizacji plany handlowe na dany rok. Z tytułu dokonania sprzedaży określonej liczby ciągników otrzymujemy premię za realizację planów handlowych za dany kwartał. Nasze wątpliwości dotyczą tego czy należy wystawić fakturę VAT i opodatkować przychód z tytułu premii podatkiem VAT, czy też wystarczy wystawić notę obciążeniową.

W pytaniu podatnik przedstawia stan faktyczny w którym jako podmiot zajmujący się sprzedażą maszyn i ciągników rolniczych (jako dealer ich producenta) otrzymuje premie za realizację sprzedaży określonej liczby ciągników według planów ustalonych z producentem. W przedstawionej przez podatnika umowie określającej warunki udzielania przedmiotowych premii wynika, że przytoczone w zapytaniu premie okre ...


Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnym zakresie przy zakupie ciągnika rolniczego?

W odpowiedzi na zapytanie podatnika zawarte w piśmie skierowanym do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przeworsku z dnia 14.09.2004 r. czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnym zakresie przy zakupie ciągnika rolniczego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przeworsku, działając na podstawie uregulowań prawnych zawartych w art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordyn ...


Generowanie strony w 67 ms