Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: tłuszcz zwierzęcy

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować dla wytwarzanego tłuszczu PKWiU 15.11.3 ?

Tłuszcze zwierzęce używane do produkcji pasz dla zwierząt podlegają od 1 maja 2004 r. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 22%. Z poz. 16 załącznika nr 6 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) dotyczącej stawki 3% dla tłuszczów PKWiU 15.11.3 wyłączone są tłuszcze techniczne (15.11.30-50.10 – 50.40, -70.10 do zastosowań innych niż pro ...

Jaką stawką podatku VAT należy zastosować do sprzedaży tłuszczu utylizacyjnego PKWiU 15.41.11-90.40?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 22 czerwca 2004 r.(data wpływu - 24 czerwca 2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 27 lipca 2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczą ...

Jaką stawkę należy zastosować dla tłuszczu topionego wieprzowego ?

W zakresie wysokości opodatkowania podatkiem od towarów i usług zgodnie z załącznikiem nr 3 poz.18 do ustawy z dnia 11 marca 2004r (Dz. U. Nr 54 poz.535) zakupiony przez Was tłuszcz topiony PKWiU 15.11.30-50.10 został wyłączony z grupy towarów objętych stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, jak również wyłączony został z grupy towarów objętych stawką podatku 3%, co wynika z załącznika n ...

Jaka jest stawka podatku VAT na tłuszcze i oleje zwierzęce sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 15.41.11-90.40?

Na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem podatnika o informacje w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miechowie wyjaśnia: Zgodnie z posiadaną przez podatnika opinią Urzędu Statystycznego, sprzedawane tłuszcze i oleje zwierzęce sklasyfikowane są w Polskiej Klasyfikac ...

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować sprzedaż tłuszczy wieprzowych, wołowych, drobiowych, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 15.11.30-50.40?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku po rozpatrzeniu zapytania zawartego w piśmie z dnia 25.04.2005r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ...

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować sprzedaż smalcu paszowego sklasyfikowanego pod symbolami PKWiU 15.11.30-60.00, 15.11.30-70.00, 15.12.40-00.00, oraz skwarek sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 15.13.13-00.00? (Wg PKWiU z dnia 18 marca 1997r. - 15.11.30-50, 15.11.30-70, 15.13.13-00.20)

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku po rozpatrzeniu zapytania zawartego w piśmie z dnia 23.08.2005r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i ...

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować sprzedaż tłuszczy wieprzowych, wołowych, drobiowych, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 15.11.30-50.40?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14b § 5 i art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia Pana L. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kluczborku z dnia 13.06.2005r. nr PP-XII-4430/19/05, w przedmiocie udzielenia pisemnej inter ...

Czy właściwa jest stawka podatku VAT stosowana przez Wnioskodawcę na smalec wieprzowy w blokach 2-3 kg, pakowany w pergamin lub przezroczystą folię spożywczą (PKWiU 15.11.30-50.20)?

POSTANOWIENIE Na podstawie: art. 14a § 1, 3, 4 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku (wpłynął dnia 14.07.2005r .) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakr ...

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować do sprzedaży tłuszczu utylizacyjnego o symbolu PKWiU 15.41.11-90.40?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 20.06.2005 r., doręczonego w dniu 24.06.2005 r., uzupełnionego w dniu 25.07.2005 r., z zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towaró ...

Ponieważ tłuszcz wołowy, barani, kozi, wieprzowy i z drobiu - z wyłączeniem tłuszczy technicznych oraz tłuszczy solonych wędzonych i suszonych wymienionych w załączniku nr 3 objęte są stawką podatku od towarów i usług w wysokości 3%, jaką stawką podatku od towarów i usług powinna być opodatkowana sprzedaż tłuszczu paszowego, używanego do natłuszczania pasz dla zwierząt hodowlanych.

POSTANOWIENIE W dniu 13.02.2006r. Pan Marek ........ wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług. Z przedstawionego we w ...

Generowanie strony w 26 ms