Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż komisowa

Czy w przypadku sprzedaży samochodów używanych dokonywanej wg umowy komisu możliwe jest zastosowanie specjalnych zasad opodatkowania polegających na opodatkowaniu marży zgodnie z art.120 ust.4 ustawy VAT obow. od 01.05.2004r.?

Szczególne procedury określone w art.120 ust.4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U.Nr 54, poz.535/ stosuje się również do sprzedaży komisowej (dostaw w wykonaniu umowy komisu).Przez kwotę nabycia określoną w powołanym przepisie art.120 ust.4 w/w ustawy rozumie się kwotę, którą nabywca jest zobowiązany zapłacić, obejmującą wszystkie wydatki związane z transakcją dotyczą ...
Zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży samochodów używanych w auto-handlu i sprzedaży komisowej oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz.926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 2004.08.26 (data wpływu 2004.08.27) w sprawie udzielenia odpowiedzi na temat: zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży samochodów używanych w auto-handlu i sprzedaży komisowej oraz prawa do odliczan ...

1) Czy wszyscy artyści i plastycy, wykonujcy wolny zawód (nie prowadzący działalności gospodarczej ) i dokonujący sprzedaży swoich prac i usług (PKWiU 92.31) i zbywający równocześnie prawa autorskie - korzystają ze zwolnienia od podatku od toarów i usług? 2) jaką stawkę podatku należy zastosować do sprzedaży dzieł sztuki w ramach komisu , gdy komisant zgłosił opodatkowanie marży a dostawa dokonywana jest przez samych twórców? 3)Jaką stawkę podatku należy zastosować do sprzedaży dzieł sztuki (PKWiU 92.3110-00.4), które nie zostały wymienione w art. 120 ustawy?

Zgodnie z przepisem art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535), w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania pod ...

Zapytanie z dnia 16 sierpnia 2004 r. (tak jak zapytanie z dnia 19 lipca 2004 r.) dotyczy tego czy Spółka prowadząca działalność w zakresie sprzedaży komisowej towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, rozliczająca się, zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, metodą marżową, może obniżać podatek należny o podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących wydatki takie jak: energia elektryczna, telefon, koszty wynajmu lokalu, etc.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z zawartej w tym przepisie generalnej reguły wynika, że podatnik ...

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami używanymi. Do sprzedaży towarów używanych stosuję opodatkowanie na zasadach marży. Czy od ponoszonych kosztów ogólnych, nie zwiększających kwoty nabycia tych towarów mam prawo odliczać VAT naliczony?

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 1 ...

Dotyczy opodatkowania podatkiem VAT marży.

Na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 26 maja 2004 r., uzupełnione pismem z dnia 04 czerwca 2004 r., informuję co następuje. Jak wynika z treści zapytania podstawowym przedmiotem działalności Państwa firmy jest sprzedaż komisowa samochodów używanych pochodzących głównie od osób fizycznych. W ...

Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej opodatkowanych na zasadach ogólnych. Chciałbym prowadzić również sprzedaż wyrobów uczestników terapii zajęciowej. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży wyrobów uczestników przeznaczane są w całości za zakup materiałów do następnych wyrobów. Jedynym moim dochodem z tego tytułu byłaby dodawana przeze mnie marża. Czy mogę opodatkować jedynie swoją marżę od pośrednictwa ?

W odpowiedzi na złożone przez Panią zapytanie do tut. Urzędu w dniu 30.09.2004r. w zakresie: „ czy z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie komisu opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega wyłącznie dochód uzyskany z prowizji” Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew informuje, iż regulacje prawne umowy komisu zawarte są w Kodeksie cywilnym – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. ...

Generowanie strony w 8 ms