Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kasa chorych

Czy wydatek poniesiony na zakup peruki (na wniosek lekarza) może być odliczony w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż podatniczka jest jest rencistką i osiąga dochód z tytułu renty w wysokości 416,00 zł. W 2003 r., w związku z wystąpieniem łysienia trwałego spowodowanego leczeniem onkologicznym, podatniczka zakupiła - zgodnie z wnioskiem lekarza - perukę, co wynika z załączonej faktury. Wydatek częściowo został sfinansowany ze środków Kasy Chorych. Zdaniem p ...

Czy zapłata zaległych wynagrodzeń przejmowanym od Szpitala pracownikom oraz zaległości z tytułu zobowiązań budżetowych Szpitala (w szczególności zaległości podatkowe wobec przejmowanych pracowników, zaległości z tytułu płatności na ZUS, należności budżetowych z tytułu wynajmowanych pomieszczeń) stanowi koszt uzyskania przychodów Spółki?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem Spółki z dnia 29.03.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 29.03.2005.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu ...

Generowanie strony w 8 ms