Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ładowność

Jaką liczbę miejsc brać pod uwagę przy ustalaniu, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy o VAT, jakim rodzajem pojazdu jest posiadany samochód i czy będzie przysługiwało mi prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego paliwa?

W odpowiedzi na pismo pani z dnia 7.05.2004 r. (z datą wpływu 11.05.2004 r.) oraz pismo z dnia 18.05.2004 r. (z datą wpływu 20.05.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 ...

Czy można stosować obniżenie podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach na zakup oleju napędowego do autobusów marki „Ikarus” i samochodu ciężarowego marki „Star"?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie strony z dnia 11.05.2004 r. (znak: RZE PKS 41/15F/2004) dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie wyjaśnia, co następuje: Stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 3 us ...

Możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących raty leasingowe, zakup paliwa oraz koszty związane z naprawą samochodów objętych umową leasingu

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.06.2004 r. /data wpływu 09.06.2004 r./ w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług dotyczących możliwości odliczania podatku naliczonego wynikające z faktur dokumentujących raty leasingowe, zakup paliwa oraz koszty związane z naprawą samochodów objętych umową leasingu - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach, działając ...

1. "Czy podatnikowi przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących nabycie oleju napędowego do samochodów ciężarowych o dopuszczalnej ładowności 649 kg i 697 kg?" 2. "Czy odsetki bankowe na rachunkach bankowych powinny być udokumentowane fakturami wewnetrznymi oraz ewidencjonowane w rejestrze sprzedaży?"

Działając na podstawie art. 14a § 1i3 ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku informuje: Zgodnie z art. 88 ust.1 pkt.3 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) obniżenia kwoty lub zwrotu róznicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw ...

W opinii Podatnika po dniu 01 maja 2004r. ma on również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur dokumentujących nabycie paliwa do wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej ciągnika siodłowego marki SCANIA. Podatnik zaznacza, że pojazd ten nie posiada ani homologacji ani też ładowności określonej w dowodzie rejestracyjnym, służy natomiast do przewozu ładunków o ciężarze do 50 ton.

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług transportowych. Do działalności tej Podatnikowi służy ciągnik siodłowy marki SCANIA. Ocena prawna stanu faktycznego: Z mocy art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej dalej „ustawą o VAT”, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się ...

Czy z faktur dokumentujących nabycie paliwa do samochodów nie spełniających kryterium dopuszczalnej ładowności, wystawionych za miesiąc kwiecień 2004r., otrzymanych w miesiącu maju 2004r., podatnik może odliczyć podatek naliczony?

Spółka zwróciła się z pismem z dnia 11.05.2004 roku do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego – o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego w następującym stanie faktycznym: Spółka wykorzystuje w swej działalności pojazdy samochodowe (zwane dalej samochodami służbowymi) nie spełniające określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, ...

dotyczy odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa do napędu samochodu ciężarowego bez odpowiedniej homologacji

Na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pani pismo z dnia 25.01.2004 r. dotyczące odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa do napędu samochodu ciężarowego bez odpowiedniej homologacji, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu informuje: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od tow ...

Jeśli świadectwo homologacji pojazdu samochodowego nie posiada danych dotyczących dopuszczalnej ładowności tego pojazdu, to czy na potrzeby dokonania obliczenia z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług z 2004 roku za dopuszczalną ładowność można przyjąć różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej pojazdu ?

W odpowiedzi na Państwa pismo, przesłane do tut. Urzędu w dniu 29.04.2004 r., w sprawie sposobu określenia dopuszczalnej ładowności dla posiadanych przez firmę pojazdów samochodowych marki Skoda Felicia Pick-up 1,9 D w przypadku gdy wyciąg ze świadectwa homologacji nie zawiera tego określenia, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach, w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 199 ...

Posiadam samochód marki Renault Kango Express 1,4 zakupiony w 2000 r. Samochód ten posiada świadectwo homologacji, z któego wynika jedynie masa włąsna pojazdu 1020 kg, masa dopuszczalna całkowita 1645 kg. W dowodzie rejestracyjnym umieszczono zapis o dopuszczalnej łądowności 625 kg oraz liczbie miejsc siedzących 2. Czy przysługuje mi prawo do odliczenia podatku naliczonego z zakupu paliwa silnikowego do ww. samochodu?

Uregulowania w zadanym zakresie zawierają przepisy art. 88 ust. 1 pkt 3) w związkuz art. 86 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaró i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Powołany przepis art. 88 ust.1 pkt 3 ustawy stanowi, że do obniżenia kwoty lub zwrotu róznicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika: paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu - ...

dotyczy odliczenia podatku VAT w związku z zakupem paliwa do samochodu

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie strony z dnia 26.05.2004 r. (bez znaku), dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o ...

Generowanie strony w 9 ms