Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi pilotowania (pojazdów nienormatywnych)

dotyczy opodatkowania podatkiem VAT usług pilotowania pojazdów nienormatywnych

Działając w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), w związku z pismem jednostki z dnia 22.03.2004 r. (znak: L.dz.-F 491/2004), uzupełnionym pismem z dnia 7.04.2004 r., Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie wyjaśnia: W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( ...

Generowanie strony w 8 ms