Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi stomatologiczne

Jaka stawka podatku VAT obowiązuje dla leczenia aparatem ortodontycznym dla lekarza stomatologa - ortodonty, prowadzącego indywidualną specjalistyczną praktykę stomatologiczną z zakresu ortodoncji i do leczenia wykorzystuje aparaty ortodontyczne wykonywane samodzielnie ?

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam, że z przedłożonej opinii Urzędu Statystycznego w Łodzi-Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych wynika, że wykonywane przez Panią usługi leczenia aparatem ortodontycznym należy podzielić na dwie części: 1) wykonywaną w ramach "usług w zakresie ortodoncji" PKWiU 85.13.11-00.00, która jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie poz. 9 załąc ...


Czy prawidłowym jest korzystanie ze zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT, w przypadku świadczenia usługi stomatologicznej w której koszcie jest zawarta cena nabycia od technika protezy stomatologicznej?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 137, poz. 926 ze zm.). Pismem z dnia 8 lipca 2004r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika P ...

Czy lekarz stomatolog, który kupuje u protetyka protezy zębów, a następnie zakłada je i odsprzedaje pacjentom w momencie przekroczenia obrotu 10.000 euro staje się podatnikiem podatku od towarów i usług ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone w dniu 19.07.2004 r. (uzupełnione w dniu 30.07.2004 r.) zapytanie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: zapytan ...

Czy usługi stomatoliogiczne są zwolnione z VAT?

Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do pisma z dnia 06.05.2004r. ( 28.05.2004r. data wpływu do Urzędu Skarbowego ) w sprawie udzielenia interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie usług medycznych. W poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. ...

dotyczy możliwości zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług dla usług związanych z protetyką dentystyczną

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany interpretacji przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarosławiu w piśmie z dnia 2.08.2004 r. (znak: US-VII-443/20/04): Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatniczka świadczy usług ...

Proszę o podanie stawki podatku VAT na leczenie protetyczne przez lekarzy stomatologów zatrudnionych w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Czy naliczony podatek VAT od zakupionych protez oraz materiałów i urządzeń wykorzystywanych do leczenia protetycznego można odliczyć od podatku należnego z tytułu tego leczenia?

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.08.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje: Z informacji zawartych w złożonym piśmie wynika, że wykonuje Pani działalność gospodarczą w zakresie prak ...

W ramach umowy z NFZ wykonujemy świadczenia zdrowotne z zakresu uzupełnień protetycznych. Mam wątpliwość czy czynności stomatologa związane z protezami i sprzedażą protez zębów można wiązać z usługami objętymi w grupowaniu PKWiU 85.13 czy 33.10.17 (zamieszczone w zał. Nr 3 poz.101 Dz.U. Nr 54 poz.535). A zatem czy świadczone usługi są zwolnione z opodatkowania VAT czy objęte stawką. Zwracam się z zapytaniem o interpretację z uwagi na to iż stosując klasyfikację 33.10.17 faktury zostały zwrócone przez NFZ z uwagi na nie uwzględnienie 7% stawki VAT.

Stosownie do zapisu art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) dla towarów i usług, wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W zał. Nr 3 do ustawy o VAT pod poz. 101 wymienione zostały towary sklasyfikowane do grupowania PKWiU 33.10.17 – sztuczne stawy; przyrządy, aparaty i ...

Czy należy opodatkować podatkiem od towarów i usług wynajem lokalu użytkowego, gdy podatnik prowadzi działalność zwolnioną przedmiotowo z podatku VAT (prywatna praktyka stomatologiczna) oraz składać deklaracje VAT-7? Jak prawidłowo rozliczyć podatek VAT z tytułu świadczonych usług stomatologicznych wraz z wykonaną protezą, w sytuacji gdy proteza zakupywana jest od pracowni protetycznej jako wyrób finalnalny?

Zgodnie z pozycją nr 9 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2) są zwolnione od podatku VAT. Jest to zwolnienie przedmiotowe - podmiot wykonujący wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo od VAT jest podatnikiem zwolnionym od tego po ...

Czy świadczenie usług protetyki stomatologicznej jest zwolnione z VAT?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka kontraktuje świadczenia zdrowotne w tym także świadczenia z zakresu protetyki stomatologicznej. Wątpliwości podatnika budzi fakt, czy przedmiotowe świadczenia podlegają zwolnieniu z tytułu podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podatki ...

Generowanie strony w 5 ms