Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obsługa techniczna

- w sprawie zakwalifikowania kotłowni dla potrzeb podatkowych do budowli bądź do powierzchni budynków.

W odpowiedzi na pytanie zawarte w piśmie znak Dg/693/2004 w sprawie zakwalifikowania kotłowni dla potrzeb podatkowych bądź do budowli bądź do powierzchni budynków wyjaśniam co następuje. Zgodnie z art. 1a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenia budowlane ...

Czy podatnik ma prawo odliczyć w całości kwotę podatku naliczonego od usług kompleksowej obsługi serwisowej zawartej po 1 maja 2004 r?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 11.04.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 14.04.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 27.04.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

1. Czy opłaty z tytułu tzw. udziału własnego przenoszone na klientów, należy potraktować jako element podstawy opodatkowania usługi w zakresie obsługi serwisowej pojazdów? Czy wykazana na fakturze wystawionej przez Spółkę kwota udziału własnego, podlega opodatkowaniu według 22% stawki VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy opłaty z tytułu tzw. udziału własnego przenoszone na klientów, należy potraktować jako element podstawy opodatkowania usługi w zakresie obsługi serwisowej pojazdów? Czy wykazana na fakturze wystawionej przez Spółkę kwota udziału własnego, będzie podlega opodatkowaniu według 22% stawki VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 64 ms