Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłata za udzielenie koncesji

Czy opłatę za wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi (zezwolenie to ważne jest 2 lata) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie zapłaty?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu na podstawie zezwolenia wydanego przez Marszałka Województwa Pomorskiego zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r., nr 147, poz. 1231 ze zm.). W dniu 17 listopada 2003 ...

Czy opłatę za wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi (zezwolenie to ważne jest 2 lata) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie zapłaty?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 20 ...

W jakim momencie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu opłat za uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zaresie gier na automatch o niskich wygranych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 30.01.2006 r. (data wpływu: 06.02.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodoweg ...

Czy może Pan ująć w kosztach uzyskania przychodów kwotę uiszczoną tytułem pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste, zgodnie z wyrokiem Sądu ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 217 oraz art. 14 a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r nr 8 poz. 60 ze zm. ),Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany, po rozpatrzeniu wniosku z 20.10.2006r w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznaje stanowisko przedstawione we wniosku za prawidłowe. U Z ...

w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej opłat za uzyskanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minis ...

zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej opłat za korzystanie z zezwoleń na obrót detaliczny napojami alkoholowymi

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minis ...

Generowanie strony w 64 ms