Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wycofanie

W grudniu 2001 r. zawarłam umowę o kredyt kontraktowy na okres do końca 2004 r. W kwietniu 2003 r. rozwiązałam umowę z kasą mieszkaniową, wycofałam zgromadzone środki finansowe i rozpoczęłam oszczędzanie na rachunku bankowym poza kasą mieszkaniową. Za zgromadzone oszczędności zamierzam w 2004 r. zakupić mieszkanie. Czy muszę doliczyć do podatku kwoty uprzednio odliczone z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej?

W związku z pismem z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie doliczenia do podatku kwot poprzednio odliczonych z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej w przypadku wycofania oszczędności przed upływem okresu oszczędzania określonym w umowie o kredyt kontraktowy, po stwierdzeniu, że zapytanie dotyczy indywidualnej sprawy podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa a ...

1. Czy można wycofać jeden pojazd z ewidencji środków trwałych, a w jego miejsce wprowadzić inny ?2. Jak należy udokumentować dokonanie powyższej czynności ?

Stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą – pośrednictwo ubezpieczeniowe – w której wykorzystuje 14 – letni samochód (samochód ten stanowi środek trwały prowadzonej działalności gospodarczej). Obecnie Podatnik zamierza zastąpić ten samochód samochodem 6-cio letnim, nie sprzedając a jedynie wycofując z ewidencji środków trwałych pierwszy z pojazdów. Stan prawny: 1. Zgodnie z art. 1 ...


Czy wypłacony wspólnikowi spółki jawnej udział w związku z wystąpieniem z tej spółki będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w sytuacji wniesienia go do innej spółki celem "zasilenia"?

Z treści zapytania wynika, że jeden z udziałowców spółki zamierza wystąpić z 4 osobowej spółki jawnej i należne mu udziały otrzymane w gotówce przekazać do innej spółki jawnej, której już jest udziałowcem. Przychody z tego tytułu będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym i od towarów i usług. Kwestia związania z rozliczeniem występującego wspólnika ze spółki jawnej uregulowana została ar ...

Zwracam się z prośbą czy jest obowiązkiem doliczania do podatku należnego za rok 2004, odliczanych w latach poprzednich kwot z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności, po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania zostaną wydatkowane na „wykup zajmowanego mieszkania”.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 8 grudnia 2004 r. - udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontr ...

Czy nieodpłatne przekazanie części tej nieruchomości na cele osobiste małżonków podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Stan faktyczny: Podatnicy (małżonkowie) prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. W ramach tej działalności wykorzystują nieruchomość, od której począwszy od 2002r. dokonują odpi-sów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów. Nieruchomość została wznie-siona na cudzym gruncie, użytkowanym na podstawie umowy wieczystego użytkowania. Obecnie podatnicy zamierzają wy ...


Czy w przypadku skrócenia okresu oszczędzania na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w kasie mieszkaniowej przy zachowaniu minimalnego 36-miesięcznego okresu oszczędzania podatnik utraci prawo do ulgi podatkowej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 08.09.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie czy skrócenie okres oszczędzania w Kasie Mieszkaniowej powoduje utra ...

Czy należy opodatkować podatkiem od towarów i usług wycofanie nieruchomości niezabudowanej z majątku firmy ?

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.01.2006r. (data wpływu 20.01.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie ? biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawn ...

Cz pieniądze wypłacone występującemu ze spółki cywilnej wspólnikowi z tytułu zwrotu wkładu gotówkowego wniesionego do spółki oraz spłaty udziału w majątku spółki podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym i czy od sporządzonego na dzień wystąpienia ze spółki remanentu ma zapłacić "zryczałtowany podatek dochodowy" ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w N. działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 marca 2006 r. (data wpływu 14.03.2006 r.) złożone przez podatnika w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie ...

Generowanie strony w 4 ms