Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: klauzule wykonalności

Czy Spółka z o. o. prawidłowo postąpiła zaliczając do kosztów uzyskania przychodów w październiku 2003r. - na mocy wyroku z 30.08.2001r. z klauzulą wykonalności z 28.04.2003r.: 1.wierzytelności, zwrotu których domagała się na drodze postępowania sądowego, kwalifikując je jako wierzytelności nieściągalne? 2.zasądzone przez sąd koszty procesu zwrócone pozwanym?

W latach 1996-1997 Spółka cywilna zarachowała jako przychody należne należności wynikające z wystawionych faktur (faktury z dnia30.12.1996r., 28.05.1997r. oraz z 22.12.1997r), które jednak nie zostały przez kontrahenta zapłacone. W związku z powyższym w roku 1998 wspólnicy spółki skierowali sprawę na drogę postępowania sądowego. Postępowanie to zakończyło się w dniu 30 sierpnia 2001r. wyrokiem odd ...

Czy wyrok sądowy opatrzony klauzulą wykonalności można uznać za dokument uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego i czy datę otrzymania wyroku można uznać za moment, w którym Podatnik może dokonać tego obniżenia?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko Podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 29.12.2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 02.01.2007 r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa pod ...

Zasady zaliczania nieściągalnych wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów (uprawdopodobnienie aktem notarialnym opatrzonym klauzulą wykonalności).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 24 ms