Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: płytka odbojowa

dotyczy możliwości skorzystania z ulgi na rozbudowę i modernizację budynku mieszkalnego z tytułu wydatków poniesionych na zakup kostki brukowej i obrzeży chodnikowych ułożonej wokół budynku

W dniu 30.01.2004 r. złożył pan do Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie pismo w sprawie wyjaśnienia kwestii dotyczącej możliwości skorzystania z dużej ulgi na rozbudowę i modernizację budynku mieszkalnego z tytułu wydatków poniesionych na zakup kostki brukowej i obrzeży chodnikowych ułożonej wokół budynku. Pismem z dnia 6.02.2004 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. ...

Czy podatnik może w ramach ulgi budowlanej dokonać odliczenia wydatków poniesionych na zakup płytek chodnikowych, które zostały wykorzystane odboje wokół budynku mieszkalnego?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. w Dz. U. z 2005 r. Nr. 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 9.02.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (w cz ...

Generowanie strony w 6 ms