Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kasyno

Czy wydawanie posiłków żołnierzom zawodowym przez kasynow wojskowe jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług? Jeżeli tak - to według jakiej stawki podatku VAT?

Zgodnie z § 40 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97 poz. 970) w okresie do dnia 31 grudnia 2007 r. obniżoną do wysokości 7% stawkę podatku stosuje się do usług związanych z podawaniem napojów (PKWiU ex 55.4) oraz usług stołówkowych i usług dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznyc ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować żywienie żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych w kasynie wojskowym?

Zgodnie z § 40 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97 poz. 970) w okresie do dnia 31 grudnia 2007 r. obniżoną do wysokości 7% stawkę podatku stosuje się do usług związanych z podawaniem napojów (PKWiU ex 55.4) oraz usług stołówkowych i usług dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznyc ...

Dotyczy interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania kwot uzyskiwanych od pracodawcy – ... S.A. „...” z siedzibą w ... Oddział w ... – i finansowanych z wpływów z tytułu napiwków.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy odpowiadając na Pani zapytanie zawarte w piśmie z dnia 5 kwietnia 2004 r. nadesłane za pismem Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 sierpnia 2004 r. nr PB-3/077-32-II/04 (uzupełnione o opłatę skarbową dnia 20 września 2004 r.) dotyczące interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania kwot uzyskiwanych od pracodawcy – .. ...

W 2004 roku nasz zakład pracy, każdemu z nas wystawił trzy PITy 8C za lata podatkowe 2001, 2002 i 2003. W tych formularzach wykazano nasze przychody z "napiwków", od których - jakoby - płatnikiem podatku dochodowego jest zakład pracy. Czy otrzymane przez nas wypłaty pieniężne - wynagrodzenie - było: - przychodami ze stosunku pracy, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? - czy też były to przychody z innych źródeł ?

W odpowiedzi na pismo dotyczące zasadności wystawienia deklaracji PIT-8C za lata podatkowe 2001, 2002, i 2003 od wypłaconych „napiwków” oraz w związku z prośbą o zajęcie przez tut. Organ stanowiska na podstawie art. 14 a ustawy Ordynacja podatkowa ( Dz. U Nr 137 poz. 926 ze zm. ) w sprawie następujących pytań: Czy otrzymane wypłaty pieniężne w postaci napiwków były: - przychodami ze stosunku pracy ...


Czy napiwki wypłacone przez pracodawcę pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku krupiera, powinny być potraktowane jako wynagrodzenie ze stosunku pracy i czy w związku z tym, pracodawca miał obowiązek pobrać od tych dochodów zaliczki na podatek dochodowy?

W dniu 24.08.2005r zwróciła się Pani do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ze względu na przepisy dotyczące właściwości miejscowej, Pani wniosek został przesłany do tutejszego organu podatkowego (wpływ pisma 06.09.2005r) W dniu 12.09.2005r została Pani wezwana do uzupeł ...

Czy wygrana w kasynie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wygranej w kasynie stwierdzam, że stanowisko przedstawione w tym wnios ...
Generowanie strony w 6 ms