Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: liczniki prądu zmiennego

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są liczniki elektryczne prądu zmiennego, które zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług sklasyfikowane są pod symbolem 33.20.63-70. r. ?

Z treści wystąpienia podatnika wynika, iż jest on producentem liczników elektrycznych prądu zmiennego, które zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług sklasyfikowane są pod symbolem 33.20.63-70. r. W przedmiotowej sprawie wątpliwości podatnika dotyczą określenia prawidłowej stawki podatku od towarów i usług na produkowane wyroby. W ocenie podatnika, sprzedaż przedmiotowych liczników elektryc ...

Jaką stawkę podatku VAT zastosować przy sprzedaży elektronicznych liczników energii elektrycznej?

W piśmie z dnia 2.04.2004 r. Podatnik prosi o wyjaśnienie jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy sprzedaży elektronicznych liczników energii elektrycznej. Do ww. pisma została dołączona opinia Urzędu Statystycznego w Łodzi, z której wynika, że liczniki elektroniczne energii elektrycznej mieszczą się w grupowaniu PKWiU 33.20.63-70.2 „Liczniki elektryczne prądu zmiennego”. Zgodnie z obowiązu ...

Generowanie strony w 32 ms