Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: okulary

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować od 01.05.2004r. do sprzedaży okularów korekcyjnych ?

Stawkę 7% określoną w poz.106 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 z 2004r.) stosuje się do sprzedaży wyrobów medycznych określonych w art.3 pkt 17 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz.U.Nr 93, poz.896 z 2004r.) wpisanych do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do ...

Czy dostawa wytwarzanych przez zakład optyczny, wpisany do Rejestru Wytwórcy Wyrobu Medycznego wykonywanego na zamówienie, okularów korekcyjnych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7% ?

Na podstawie art.41 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%.Wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika (bez względu na symbol PKWiU ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowana jest sprzedaż okularów korekcyjnych, opraw okularowych oraz świadczenie usług optycznych (naprawa okularów, wymiana soczewek w okularach klienta) ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.05.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stawka podatku od towarów i usług dla towarów wymienionych w załączniku nr 3 pod: - pozycją 103: PKWiU 33.40.11 „Soczewki kontaktowe: soczewki okularowe ze szkła: soczewki okularowe” i - pozycją ...

Jaka jest stawka podatku VAT na okulary, oprawki do okularów, części do tych oprawek i usługi optyczne?

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stawka podatku od towarów i usług dla towarów wymienionych w załączniku nr 3 pod: #61623; - pozycją 103: PKWiU 33.40.11 „Soczewki kontaktowe: soczewki okularowe ze szkła: soczewki okularowe” i #61623; - pozycją 106: bez względu na symbol PKWiU, Wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobac ...

Jaką stawkę podatku VAT zastosować od 01 maja 2004r. przy sprzedaży okularów wykonanych na zlecenie ?

1. Stawkę 7% określoną w poz.106 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 z 2004r.) stosuje się do sprzedaży wyrobów medycznych określonych w art.3 pkt 17 (art.3 ust.22 definiuje wyrób medyczny wykonany na zamówienie) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz.U.Nr 93, poz.896 z 2004r.) wpisanych do Rejestru wyrobów medycznych ...

Jaką stawką opodatkować od 01.maja.2004r. sprzedaż okularów wykonanych na zlecenie?

Stawkę 7% określoną w poz.106 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 z 2004r.) stosuje się do sprzedaży wyrobów medycznych określonych w art.3 pkt 17 (art.3 ust.22 definiuje wyrób medyczny wykonany na zamówienie) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz.U.Nr 93, poz.896 z 2004r.) wpisanych do Rejestru wyrobów medycznych i p ...

Wysokość stawki VAT stosowanej do sprzedaży okularów korekcyjnych.

Działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz.926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 2004.07.12 (data wpływu 15.07.2004r) w sprawie udzielenia odpowiedzi na temat: wysokości stawki VAT stosowanej do sprzedaży okularów korekcyjnych, informuje co następuje: Z przesłanego przez Panią pisma wynika, iż je ...

Jaka stawka podatku VAT obowiazuje na okulary PKWiU 33.40.12 , oprawki do okularów lub podobnych wyrobów PKWiU 33.40.13 , części oprawek do okularów i podobnych wyrobów PKWiU 33.40.14 oraz usługi optyczne ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.08.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, w zakresie 1) obowiązującej stawki VAT dla następujących towarów i usług: - okulary (korekcyjne, ochronne i pozostałe) i podobne wyroby symbol PKWiU - 33.40.12 - oprawki do okularów lub podobnych wyrobów symbol PKWiU - 33.40.13 - części oprawek do okularów i podobnych wyrobów symbol PKWiU - 33.40.14 2) ...

Czy od dnia 01.05.2004 r. sprzedaż okularów korekcyjnych zakwalifikowanych jako wyrób medyczny zgodnie z art. 3 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowana jest stawką podatku VAT 7%?

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.09.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje: W myśl art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ...


Generowanie strony w 8 ms