Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podatek od wartości dodanej


Czy dostawę można potraktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie.

Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w odpowiedzi na wniosek z dnia 24 maja 2004r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje. Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wn ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym, zgodnie z obecnym stanem prawnym, nabycie usług świadczonych przez kontrahenta z UE będzie dla Spółki importem usług?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Pismem z dnia 7 lipca 2004 r. (złożonym w tut. Urzędzie 8 lip ...

Spółka zamierza zatrudnić przedstawicieli handlowych, Polaków zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę zlecenie, którzy będą podróżowali z towarem po terenie Europy Zachodniej – Państwa Unii Europejskiej – Niemcy, Austrii z towarem (biżuterią srebrną), wyprodukowanym i zakupionym w Polsce lub sprowadzonym z zagranicy przez firmę. Przedstawiciele będą sprzedawać towar w sklepach jubilerskich, wystawiając fakturę w imieniu firmy. Spółka zwróciła się o sprecyzowanie wymaganych dokumentów, sposobu rozliczania i stawki podatku VAT przy powyższych transakcjach.

We własnym stanowisku Strona uznała, iż powyższą sprzedaż należy traktować jako wewnątrzwspólnotową dostawę, opodatkowaną stawką w wysokości 0%. Dokumentem potwierdzającym wewnątrzwspólnotową dostawę będzie dostarczona przez przedstawiciela podpisana faktura przez odbiorcę. Od towaru, który został dostarczony odbiorcom jako dostawa wewnątrzwspólnotowa firma uzyska zwrot zapłaconego podatku VAT w k ...

Czy Spółka ma prawo do skorygowania faktur dokumentujących usługi na ruchomym majątku rzeczowym dla kontrhenta posiadającego numer, pod którym jest zarejestrowny dla potrzeb podatku od wartości doodanej?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pismem z dnia 2 lipca 2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu Ska ...

Podatnik dokonując zakupu towarów od firmy holenderskiej uiścił należność w kwocie obejmującej podatek VAT w wysokosci 19%. W związku z powyższym Podatnik zwrócił się o sprawdzenie poprawności załączonej faktury oraz o udzielenie odpowiedzi na nastepujące pytania: - Czy do momentu odzyskania holenderskiego podatku jesteśmy zwolnieni z zapłaty podatku VAT w Polsce? - Jak wygląda procedura odzyskiwania VAT-u? - Od jakiej kwoty naliczony zostanie VAT w Polsce?

W związku z pismami przesłanymi faxem w dniach 13 i 20.07.2004r. uzupełnionymi pismem z dnia 23.08.2004r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.08.2004r.) w sprawie podatku od towarów i usług Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: Zgodnie z art. 17 ust ...

Czy moge odliczać VAT od zakupu paliwa samochodów cięzarowych marki Volkswagen Polo o dopuszczalnej ładowności 505 kg, liczbie miejsc -2 oraz marki Ford Transit o ładowności 1605 kg, licznie miejsc - 2 ?

W odpowiedzi na pisma złożone w dniu 25 października 2004r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji dotyczącej kwestii odliczenia kwoty podatku od towarów i usług zawartej w cenie nabywanego paliwa silnikowego, wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych, nie posiadających wyciągów ze świadectwa homologacji, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14 ...

Czy mogę odliczać podatek VAT od zakupionego paliwa od posiadanych autobusów przewożących osoby?

W odpowiedzi na pismo złożone w dniu 20 października 2004r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji dotyczącej kwestii odliczenia kwoty podatku od towarów i usług zawartego w cenie nabywanego paliwa silnikowego, wykorzystywanego do napędu autobusu nie posiadającego wyciągu ze świadectwa homologacji, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14 a ustawy z dni ...

Czy podlega opodatkowaniu premia pieniężna otrzymana za dokonane zakupy w określlonej wartości i terminie oraz z tytułu regulowania należności w terminie ?

W odpowiedzi na pismo złożone w dniu 19 sierpnia 2004r. stanowiące zapytanie w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Z przedstawionego w ww. piśmie stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą „ w ...

Czy umowa użyczenia gruntów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy można odliczyć od należnego podatku od towarów i usług, podatek od wartości dodanej naliczony w fakturze wystawionej przez kontrahenta z Czech?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535)- opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa to ...

Generowanie strony w 13 ms