Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: okres sprawozdawczy


Pytanie podatnika dotyczy rozliczania kosztów uzyskania przychodów związanych z przychodami z tytułu dostaw energii elektrycznej i cieplnej.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz 926 ze zm) po rozpatrzeniu wniosku XXX S.A ze 2005r żądającego udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie rozliczania kosztów uzyskania przychodów związanych z przychodami z tytułu dostaw energii elektrycznej i cieplnej Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomi ...

Pytanie podatnika dotyczy rozliczania przychodu należnego z tytułu dostaw energii elektrycznej i cieplnej w 2003r.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 póz 926 z późn. zm) po rozpatrzeniu wniosku XXX S.A, ze stycznia 2005r żądającego udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie rozliczania przychodu należnego z tytułu dostaw energii elektrycznej i cieplnej w 2003r Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdz ...

Jak należy rozumieć sformułowanie „okres sprawozdawczy” zawarte w art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik prowadzi działalność w zakresie budowy i sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z udziałem w gruncie przynależnym do tych lokali. Firma zajmuje się również sprzedażą udziałów w hali garażowej stanowiącej odrębny od gruntu przedmiot własności. Procedura nabycia przez klienta wspomnianych wyżej lokali oraz udziałów w hali garażowej skł ...


Czy w świetle art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych otrzymany w jednym miesiącu przelew tytułem opłaty na poczet usługi finansowej pośrednictwa finansowego (pobranie i doręczenie przekazu), która zostanie wykonana w następnym okresie sprawozdawczym stanowi przychód podatkowy w momencie wykonania usługi.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan praw ...

usługi świadczone przez Spółkę mają charakter „usługi ciągłej” której cechą charakterystyczną jest to, iż usługa ta ma stały charakter i jest rozliczana cyklicznie (np. w okresach sześciomiesięcznych), wobec czego przychód z tej umowy powinien być określany na zasadach wynikających z art. 12 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...


Zważywszy na fakt, że przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych obowiązuje m.in. zasada memoriałowa, tj. przypisywanie kosztu do okresu, którego dotyczy, oraz obowiązek prowadzenia ksiąg bieżąco, chronologicznie i systematycznie - nie powinno być żadnych rozbieżności pomiędzy datą zapisu księgowego i datą zdarzenia gospodarczego oraz okresem, którego koszt dotyczy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

1. Czy otrzymane pieniądze za wydane bilety miesięczne są przychodem do opodatkowania w dacie otrzymania pieniędzy, czy na koniec okresu rozliczeniowego, na który ważny jest bilet miesięczny?2. Czy Przedsiębiorstwo postępuje prawidłowo wyłączając z kosztów uzyskania przychodów równowartość otrzymanej dopłaty w danym okresie sprawozdawczym, czy powinna stosować zasadę wyrażoną w art. 15 ust. 2a ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 72 ms