Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: mała gastronomia

Jaką stawkę VAT należy stosować w zakresie sprzedaży posiłków w bufecie szkolnym?

Zgodnie z przepisem § 40 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług postanowiono , że w okresie do dnia 31 grudnia 2007r. obniżoną do wysokości 7% stawkę podatku stosuje się do usług związanych z podawaniem napojów (PKWiU ex 55.4 ) oraz usług stołówkowych i usług dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętr ...

Jaka jest wysokość stawki podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług cateringowych?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w zakresie podatku od towarów i usług, oceniając stanowisko przedstawi ...

Generowanie strony w 6 ms