Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: śmierć strony

Spółka zwraca się z zapytaniem czy może klientowi zwrócić podatek VAT, a jeśli tak, to jakie warunki muszą być spełnione aby jej postępowanie było prawidłowe w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.Zdaniem Spółki ponieważ opisana sprzedaż spełnia wymogi sprzedaży eksportowej: towar został wywieziony poza granice RP a Spółka jest eksporterem tego towaru, co potwierdza dokument SAD – sprzedaż ta powinna zostać opodatkowana stawką VAT 0%.

Stan faktyczny Klient będący zagraniczną osobą fizyczną zakupił od Zapytującej Spółki towar, na co otrzymał fakturę ze stawką podatku VAT 22%. Zgodnie z dokumentem odprawy celnej - gdzie w pozycji „eksporter” widnieje Zapytująca Spółka – Spółka ta wyeksportowała przedmiotowy towar, przy czym odprawy na granicy w imieniu Spółki dokonała agencja celna działająca na jej rzecz. Przy dokonywaniu powyżs ...

Generowanie strony w 15 ms